woensdag 28 maart 2012

Flares en Groeipijn (Nederlands)

Op mijn geliefde site spaceweather.com, staat te lezen: '' geen van deze sunspots lijken een kans op flares te geven'' ..en het woord ' deze'' duidt op de sunspots aan de kant van de zon die naar ons gedraaid is.
Maar..er staat ook: ' Aan de andere kant van de zon ontsnapte aan nooit-stervende-sunspot AR1429 in de late uren van 26 maart, de inmiddels 11e CME...Aarde niet in de vuurlinie''


In mijn ogen heel grappig, heel wetenschappelijk enzo, want het is natuurlijk een totale illusie om te denken dat, omdat we niet in de directe vuurlinie liggen het ons niet zou raken?
Ik weet toch zeker dat zij ook van ' the butterfly-effect' gehoord hebben en dat ze weten van het rimpeleffect als je een steen in het water gooit?
Dus, we kunnen gevoegelijk aannemen dat we nog zeker geraakt worden door onze vriend AR1429. (die door de mij gegeven naam, Perpetual Party -Voortdurend Feest -zeker eer aandoet!)We weten allemaal hoe het eruit ziet als je een steentje in het water gooit...de eerste rimpelingen zijn sterk en maken krachtige rimpels...en elk later golfje lijkt rustiger, minder hoog, maar...de cirkel wordt ook groter!
Het is hetzelfde met de flares, de direkte flares zijn krachtig, de flares waar we nu het effect van voelen lijken rustiger, maar hebben niet minder effect op ons.


Onze lichamen (lichtlichaam, emotioneel lichaam etc etc) gaan door diepe veranderingen, echte veranderingen, en de duidelijkste veranderingen vinden plaats in de onderste chakra's ..onze verbinding met de Aarde. En als je dan weet dat ook de Aarde zelf door aanzienlijke veranderingen gaat, dan begrijp je alle heftigheid misschien wat beter. Het centrum van ons gevoel, de solar plexus, de buik en onderrug is waar we het het beste kunne voelen nu.
Dat geeft gevoel van opwinding, verwachting, anticipatie, vreugde...maar ook spanning en angst en boosheid.
Als je die gevoelens blokkeert of onderdrukt, is de kans groot dat je problemen hebt met je darmen (buikgriep) en/of lage rugpijn.
Misschien zelfs zo erg dat je in bed wilt blijven omdat je je grieperig voelt, (koortsig zonder echt koorts te hebben?)
Das heel veel gevoel he?

Lieve jullie...het gaat ook niet over. Deze veranderingen zullen zelfs intenser worden in de nabije toekomst, er komt meer..veel meer aan.
Dus, mijn advies is, leer er mee omgaan!
Hoe? Vraag het aan je hart, want je hart weet het, je hart is zich bewust...leef in dat bewustzijn, weet dat ALLES goed is.
Deze golven rollen niet af en aan...ze rollen aan...en blijven..om ons proces te ondersteunen ons proces, helpen ons verder. Geef er maar aan toe...laat het gebeuren, zonder weerstand, zonder oordeel..het is allemaal goed.

Liefs,
Inge

Flares and Growingpains (English)

On my beloved site spaceweather.com it says: ''None of these sunspots pose a threat for strong solar flares''.
The word 'these' is referring to the sunspots that are facing Earth.
But...it also says: '' Transiting the farside of the sun, never-say-die sunspot AR1429 erupted during the late hours of March 26th, producing its 11th major CME...Earth is not in the line of fire.''

To me that is really funny, very scientific..because ofcourse it is a total illusion that, because its not directed at us..it won't effect us?
I'm sure they heared of  'the butterfly-effect' ...or know about the ripple effect when a stone hits the surface of the water?
So..we can safely assume, we are still very much effected by our friend, sunspot AR1429. (very much living up to the name i gave it..Perpetual Party!)

We all know what it looks like when we trouw a pebble in the water...the first waves are strong and create strong ripples...and every ripple after that creates (seemingly) calmer waves, less high..but..the circle also grows bigger, wider!
Its the same with the flares, the direct hits are fierce, the ones we experience now are wider, but not really any less effective.

Our bodies, (lightbody, emotional body etc etc) are going through deep changes, real changes, and the most obvious change seems to be in out lower chakra's now..our connection to the Earth. And knowing that the Earth is also going through some major changes...that would explain what we feel. Because the centre of our feeling, the solar plexus, our abdominal area and lower back are the parts where a lot of us are feeling it best.
That creates a feeling of expectation, excitement, anticipation, joy...but also anxiety, fear and anger.
If you block or repress those emotions, you are likely to experience intestinal problems (stomache flu) and/or lower back pain. Maby even to a point where you feel like you have the flu and have to stay in bed. (feeling feverish without an actual fever maby?)
Thats a lot of feeling huh?

Sweet ones..it is not going to go away. These changes will be intensifying in the time ahead, there will be more..much more. So..learn to deal with it is my advice!
How? Ask your heart, cause the heart knows, the heart is aware..be in that awareness, know that it is ALL good.
These waves are not rolling on and off..they are rolling on..and stay..they are supporting our process, helping us along the process. Give into them..let it happen, without resisting, without judging..it is all good.

Love,
Ingezondag 18 maart 2012

Dromen enzo..(Nederlands)

Wéér moe wakker geworden van al het gedroom! Jemig, het lijkt wel alsof ik alles tegelijk droom, alle verhalen van mijn leven in één verhaal. Dus...niets is nog logisch, het lijkt op één grote verwarde kluwen draden!
Ik hoor dat veel mensen dit ervaren. Sommigen hebben het 's nachts zo druk, dat ze overdag (droomloze?) dutjes moeten doen.

Ik ben er zeker van dat dit te maken heeft met die expansie ( die begon op 29-2 en die behoorlijk geïntensifieerd  werd door een week van zonneflares) ..de dingen in ons hoofd, hadden voorheen denk ik meer orde, of volgorde, zoals potloden in een doos. Misschien lagen ze niet keurig op volgorde van kleur, maar ze lagen in ieder geval naast elkaar.

Nu lijken ze door de lucht te zweven, schijnbaar willekeurig.Zo lijkt het ook te zijn met onze emoties...alsof ze teveel ruimte hebben om rond te zweven. We jojo-en van totale verrukking naar vermoeid en depressief, het volgende moment vervuld van hoop en de volgende minuut zijn we gespannen.
Alsof onze emoties voor ons rondzweven en we herkennen ze..'' hee kijk, daar is mijn verdriet'' of '' ik ken jou..jij bent mijn boosheid!''
We hebben geen gebeurtenissen buiten onszelf nodig om ze te voelen..alsof we ze volkomen willekeurig aantrekken.
We trekken onze werkkleding aan voor het ontbijt, en dat veranderd in een cocktailjurk zodra je naar je werk gaat, maar als je op je werk aankomt blijk je een joggingpak te dragen dat in een strandjurk met zonnehoed veranderd zodra je het in de gaten hebt.


Misschien is dat wel juist...en misschien probeert het ons te vertellen dat alles goed is. Misschien moeten we wel begrijpen dat alles perfect is. Dat alles dat wij materialiseren slechts  3D is. Zoooo last century!
Misschien bereid het brein ons wel voor op het laten gaan van logica, het loslaten van orde zoals we dat altijd gekend hebben?

Zal ik dan nog wel blogs kunnen schrijven...of wordt ook dat straks alleen een wirwar van letters...en jij kiest de volgorde?
We leven in interessante tijden!!

Pas op jezelf!
Inge


Dreams 'n stuff (English)

Woke up tired of my dreams...again! My oh my....its seems like i dream everything at once, all the stories of my entire life in one story. So..nothing makes any sense, , it all just a mindboggeling entanglement!
I hear a lot of people mention this. Some are so busy at night that they just have to take (dreamless?) naps during the day.
I am sure this has to do with the expansion (that started after 29-2 and was totally intensified and magnified by this week of sunflares)...stuff in our brain was probably lying there in some kind of order before..like a row of pencils in a box. Maby not in the right order of colour...but at least in line.
Now these pencils seem to be floating through the air, seemingly random.

Its a bit like that with our emotions too it seems...they have so much space to tumble around in. We yo-yo from being exstatic to tired and depreressed, only to be full of hope the next minute and anxious the next.
Its like emotions float in front of us and we recognise them...''hey look, there goes my sadness'' or '' oh, i know you..you are my anger!''
We don't seem to need stuff happening outside us to feel these things...its like we randomly wear them!
So we are waking up and putting on your workgear for breakfast, then changing into a cocktaildress for work, but when you get to work you are wearing a joggingsuit, that changes into a beachdress and sunhat the second you realise it.

Maby that is kinda curate..and maby its telling us that it is all good. Maby we need to know that all we feel is perfect. That it absolutely doesn't matter (matter!) which one we wear...that its all just 3D. So last century.
Maby our minds are preparing us for letting go of logic..letting go of order as we knew it?

Will i still be able to write a blog...or is this too just gonna be a jumble of letters..and you get to choose the order?
Interesting times we live in...

Take care!!
Inge

woensdag 14 maart 2012

Nog eentje dan! (Nederlands)

Deze zonnevlek AR1429 (Perpetual Party) had ons adieu gezegd...wegdraaiend naar de andere kant van de zon na een week van vlammen..spaceweather.com had het over een de terugkeer van de rust...tot plotseling, gisteravond 18.41 onze tijd (1741 GMT) de vlek besloot en nog een laatste ronde uit te gooien, weer bijna een X-flare, one for the road!
Dank je wel bijzondere vlek...het was een spetterend feest!Gister vroegen een paar lieve vrienden me hoe de energie te gebruiken en niet tegen te gaan, hoe ervan te profiteren en geen last van te hebben.
En zoals altijd als het over energie gaat, is dat moeilijk onder woorden te brengen, en toen kwam deze analogie in me op;
Stel je zit onder een stromende kraan. Na een tijdje wordt dat vervelend ..toch? Je hoofd gaat pijn doen en het water in je ogen is ook geen pretje.
Maar wat gebeurd er als je je hoofd scheef houdt en je het water kunt drinken? Wat als je een beetje kunt verschuiven en de straal kan je pijnlijke nek masseren? En wat als je je realiseert dat water je schoonmaakt en verfrist?
Dus..een kleine verschuiving, verandering van perspectief en deze vervelende situatie wordt er eentje waar je echt profijt hebt!

Hetzelfde geldt voor de zonnevlam energie. Het helpt ons door een proces te gaan, als katalysator.

Want, na een flare ben je echt niet de persoon die je was voor de flare! Maar dat is heel moeilijk te zien, want hoe weet je dat je bewuster bent geworden? Hoe herinner je je dat je niet wist wat je nu weet, als het lijkt alsof je het altijd geweten hebt?
Hoe weet je wat je bent vergeten?Je energie is aanzienlijk veranderd deze week, geloof me. Het ijkt erop dat een heleboel mensen zat zijn van onduidelijkheid. Zat zijn van rondlopen met frustraties.
Moe van het ' doen alsof'. Zoals Jim Self zegt ; '' het wordt steeds moeilijker om te doen alsof je bent wie je niet bent''
Wie we niet zijn...dat lijkt allemaal weg te vallen.

Het is maar goed dat we allemaal door deze verandering heengaan, want dat betekent dat anderen je verandering begrijpen...ze voelen dat het goed is en zuiver.
Maar er zullen altijd mensen zijn die willen vasthouden aan dat wat was...en zij zullen de verandering (nog) niet begrijpen. Ze willen dat je bent wie je altijd leek te zijn.
Dus, conflicten liggen op de loer, vriendschappen worden beëindigd, (familie) banden worden doorgesneden,
Wees je bewust, het is niet persoonlijk bedoeld.
Neem je stappen voorzichtig en bewust. Wees helder, wees zuiver wees liefdevol.
We gaan hier allemaal samen doorheen, dus benader iedereen even zorgvuldig als je zelf benaderd wilt worden.

Fijne dag!
Inge


Een oefening voor hoofdpijn, vermoeidheid, verdriet en boosheid bij flares:

We hebben allemaal een ' energiebuis'  door ons heenlopen, de Anthakarana genaamd (google!) ..als het nodig is, stem je af op dit ' kanaal' ..voel dat het je verbind met de eindeloze energie van het universum en de kern van moeder Aarde. En dan...adem door die buis.
Met elke ademtocht laat je deze buis uitzetten...het is niet vast van vorm...het is vloeibaar..etherisch...en hoe meer je deze kunt laten uitzetten, hoe makkelijker je je pijn kunt hanteren, je verdund het als het ware...veel plezier

One more!! (English)

This sunspot AR1429 (a.k.a Perpetual Party) was saying goodbye...turning to the farside of the sun again after a weeklong releasing of flares...spaceweather.com was reporting a quieting down...when all of a sudden, yesterday 18.41 our time (1741 GMT) it deceided to give us one last present, an almost X-flare...one for the road!
Thank you extrodinairy spot..it was a blast!!

Yesterday some lovely friends asked me how to use and not resist the energy..how to benefit and  not be troubeled by it.
And as always when it comeds to energy, its hard to put into words, so this analogy came up:
Imagine sitting under a running faucet. After a while that becomes rather nasty..right? Your head will start to hurt and the water in your eyes is no fun.
But what if you would tilt your head and you could drink the water? What if you could move a little and the water could massage your sore neck? How about the fact that the water cleans and revives you?
So...shift a little, change your perspective and this tedious situation becomes a situation you truely can benefit from!

Its the same with the flare energy. It helps us going through a proces, as a catalyst.
See, you are not the same person after the flare as you were before. But that is really difficult to see, because how do you know you have become aware? How do you remember not knowing things if it seems like you have always known?
How do you know what you have forgotten?

Your energy has changed dramatically this past week, trust me. It seems to me like a lot of people are fed up with unclarity. Fed up with frustration. Tired of pretending. As Jim Self says; '' it becomes more and more difficult to pretend to be who you are not''
Who we are not...seems to be falling away.

Its a good thing we are all going through this shift, because that means that others will get your change..they will feel that its good and true.
But there will always be people who will hang on to what was...and they will not understand your change (yet).
They will want you to be who you always seemed to be.
So...conflict is around the corner, friendships will be ending, (family) ties will be cut.
Be aware, its nothing personal.
Take your steps carefully and deliberately. Be clear, be true, be loving.
We are all in this together, so treat everyone with the same care you want to be treated with.

Bless you,
Inge


An exercise for when you feel headaches or tired or sad or angry with the flares:

We all have a 'energytube'  running trough us, its calles the Athakarana (google!) ...when its needed, you find that beam...feel that it connects you to the endless universe, en the core of mother Earth. Now...breathe into it.
With every breath you can expand this tube/beam...its not solid...its fluid, its etherical...and the more you can let it expand...the easier it is to fit your aches and pains into it...dilute it if you will.
Enjoy...


zondag 11 maart 2012

Dubbele flare zaterdag (Nederlands)

Ik stel voor dat we zonnevlek AR1429 een andere naam geven en wel: Eindeloos feest!
Gister om 0527 GMT (dat is 06.27 onze tijd) en om 1744 GMT (dat is 18.44 onze tijd) bracht deze zonnevlek wederom twee behoorlijke flares voort, grote M klasse flares, dat is bijna X-klasse (de grootste).
Het is duidelijk dat we een hoogtepunt te pakken hebben in deze zonflarecyclus!
Ik geloof dat het duidelijkste effect in deze serie flares de helderheid is die het brengt. (kijk maar naar buiten!)
Mensen praten over het effect dat het heeft op hun fysieke lichaam, ongemak en pijn, huidproblemen (wat voornamelijk opruimen is - het uit je lichaam komen van oude pijn en rommel) en op het psychologische vlak is het tijd om emoties onder de loep te nemen, boosheid en angst laten zich niet langer onderdrukken of negeren.We zijn aan het transformeren, op alle niveaus..niet alleen die we zien, voelen en begrijpen. Velen spreken over de veranderingen in onze cellen, ons DNA, de terugkeer van de christus-energy ( niet Christus de persoon) en de uitbreiding van onze lichtlichamen.
Wat betekent dat?
Het betekent dat we door diepe veranderingen gaan..niet iets dat we kunnen negeren, niet iets dat we moeten reguleren. Het is groter dan onszelf...en tegelijk is het ons zelf
En wat kunnen we doen?
Ik zou zeggen; vecht er niet tegen, probeer niets tegen te houden. Als je je schrap zet, creëer je meer ongemak dan nodig is.
Ik zou veel water drinken, kruidenthee die het schoonmaakproces helpen, eet eerlijk en goed voedsel.
En tot slot, laat angst los en richt je volledig op liefde.

Pas goed op jezelf en je geliefden,
Inge

Double flare saturday (English)

I suggest we rename sunspot AR1429 and call it Perpetual Party!
Yesterday at 0527 GMT (thats 06.27 out time) ánd at 1744 GMT (18.44 our time) it released two more big flars, almost X-class ones. So, we are definitly at a peak in this cycle.

To me the most significant effect that seems to be going on is the clarity it brings. (look outside!)
I hear people talk about the effects on their physical body, aches and pains, skinproblems (which are mostly the cleansing - coming out of your body- old pain and rubbish) and in the psychic realm, emotions that need to be dealt with, fear and anger will no longer be surpressed or ignored.

We are transforming, on all levels...not just the ones that we see, feel and understand. Many speak of our changing on cellular level our DNA, the return of the christed-energy ( not Christ the person) the expansion of our lightbodies...
What does all of that mean?
It means we are going through some real changes here...its not something that we can ignore, not something we need to regulate. Its bigger then us and at the same time, it is us.
So what can we do?
I'd say; don't fight it, don't try to resist anything. If you dig your heels in, that might cause more discomfort than necessary. I recommend drinking lots of water, herbal tea that might help the clearing process along, eat honest and good food.
And finally, please feed all that is love, starve all that is fear.


Take care of you and your loved-ones!
Inge

vrijdag 9 maart 2012

Dood (Nederlands)

Dood is een onderwerp dat velen bezig lijkt te houden de laatste tijd. Vrienden (en ikzelf) dromen over dood in wat voor vorm ook. Niet perse over hun eigen dood of over de angst voor dood. Misschien is dood een belangrijk onderwerp waar we een nieuw inzicht over aan het verwerven zijn?


In februari was er in Nederland een filmfestival ; ''Het Levenseinde Film & Documentaire Festival THE END'', een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Daar werd bijvoorbeeld een film getoond 'De goede dood', waarin je een man volgt, die zijn leven zal beëindigingen met hulp van zijn goede vriend en arts, en hoe hij zijn laatste dag doorbrengt met familie.Ik zag een man op tv, een jaar of 70 schat ik, die zijn vrouw verloren had en klaar was met zijn leven. Niets dramatisch..niet vanuit verdriet, hij was gewoon klaar met zijn leven!


Op facebook vond gister een gesprek plaats over vrijwillig levenseinde, waarom is de dood zo gereguleerd..waarom is het niet een simpele kwestie van kiezen?


In de 2e kamer werd gister de vrijwillige dood ook besproken, ze zijn niet tot overeenstemming gekomen, maar het lijkt me wel heel belangrijk dat hier over gepraat wordt.
Heb jij er wel eens over nagedacht de laatste tijd? Het lijkt een wereldwijd thema en ik geloof dat we in Nederland eindelijk weer eens een progressief geluid horen. We waren ooit een natie van vrijdenkers!
Dat zou ik nou graag cultiveren en laten groeien! Vele gezichten, vele meningen, veel vrijheid.

In mijn wereld, of in spirituele context is doodgaan niets meer of minder dan teruggaan naar je ware en originele vorm (is dat een juiste omschrijving?) alles is energie en niets is ooit verdwenen.
Laten we kiezen voor vrijheid van keuze..altijd.


Liefs,
IngeDeath (English)

Death seems to be on many minds these days. Friends (and myself) dream about death in one form or another.
And its not nessiceraly about their own death, nor does it seem to be about the fear of death.
Maby death is one of the very important issues we are developing a new view of?

In februari there was a filmfestival in the Netherlands called : ''The end of life Film & Documentary Festival THE END''.  ( Het Levenseinde Film & Documentaire Festival THE END) In this week that was initiated bij society for voluntary ending of life (sorry if the translations are inadequate) and it for example featured a dutch film about a man ending his life with the help of his doctor and friend 'The good death'' (De goede dood) . The film shows the last day of the man and his family.

On tv there was a man, in his seventies i guess, who had lost his wife, and said he was done with living his life. Nothing dramatic...not out of grief..he was just done!

On facebook we had a discussion about this too, why is death so regulated...why isn't it just simply a matter of free choise?

Yesterday the dutch parliament was discussing a bill about the free will in all of this..they did not at the end had an agreement, but to me it seems very important that at least its being talked about.
Have you thought about this too lately? It seems to be a worldwide theme, but i am pretty sure that here in the Netherlands we finally we show our progressive face once again. We used to be a nation of freethinkers!
I'd love to cultivate that and make it grow again. Many faces, many opinions, much freedom.

In my world, or within the spiritual context dying is nothing more (or less) then going back to your true and original form (is that an acurate description?) everything is energy and nothing can ever be lost.
Lets stand for freedom of choice..allways.

Love
Inge

woensdag 7 maart 2012

Yep, anóther one! (English)

Yes...did you feel it coming yesterday, afternoon and evening? At 0.30 GMT last night the sun produced an even bigger flare then the one earlier this week, an X5..they don't get much bigger!

Yesterday afternoon you could feel it coming...just like the sea retracts extremely when a tsunami is coming, you could feel the energy doing the same. Everything seemed to be slooooowing doooown....
Now we know why.
So, at least untill the 9th of March, we have the wind in our back and its a great time for descisions, make changes, move mountains. Use this for your job or use it for your inner work.
And as i wrote before, thursday we will also have a full moon, so a perfect time to look at you most deepest inner emotions. (and don't forget other will be doing the same...be warned, be wise!)

Because of all of this, i still have an offer for a distance healing, only 10 euros for 15 minutes!

Love
IngeEn nóg eentje! (nederlands)

Ja hoor...voelde je het gistermiddag en avond ook aankomen? Om half twee vannacht was er een nóg grotere flare dan die van eergister...een X5, veel groter bestaan ze niet!

Gistermiddag kon je het voelen aankomen...net als de zee zich ver terugtrekt voor er een tsunami komt, voelde je de energie zich op eenzelfde manier terugtrekken. Alles leek zwaaaar en moeizaaaam en traaaag te gaan...
Nu weten we dus waarom.
Dus, zeker tot de 9e maart, hebben we wederom wind in de rug om beslissingen te nemen, veranderingen door te voeren, veel werk te verzetten. Dat kan letterlijk je baan betreffen, maar ook je innerlijke werk.
En zoals ik al schreef, we krijgen donderdag óók een volle maan, en dat maakt het een perfecte week om je diepste emoties onder de loep te nemen. (vergeet niet dat anderen dat óók doen, en dat is een recept voor conflicten..een gewaarschuwd mens is wijs voor twee?)

Na twee van zulke grote flares en na zoveel innerlijke verschuiving, is het heel fijn om dat allemaal te laten bezinken met meditatie (en interpretatie) en die mogelijkheid is er nog steeds op 21 maart aanstaande.
Een workshop in Spier, op een práchtige plek, met een geweldige groep, en er is nog plaats. (en anders máken we wel plaats!)
Op de workshop verbinden we ons met de grote pyramide van Gizeh, krijg je een oefening mee, en zal de belangrijkste meditatie zoals altijd op cd gezet worden.

Liefs
Inge

maandag 5 maart 2012

Ja, X-flare (Nederlands)

Dus, mijn voorspelling van gister is uitgekomen..vanmorgen om 5.13 onze tijd (0413 GMT) was eendikke vette X-flare (een X1...dus een beschieden dikke vette flare) en ik heb het zeker gevoeld..de hele nacht liggen woelen en draaien, maar nu toch klaarwakker! De CME (dat is zeg maar de wind als gevolg van de flare) zal hier over één of twee dagen zijn. Maar als je gevoelig bent voor deze energie...dan voel je em al...klaar voor veel emoties?


We krijgen daarbij op donderdagmorgen een volle maan, en die staat in Maagd...dat maakt de emoties nog sterker. Gelukkig voor ons staat de zon in het teken Vissen, en dat geeft enige balans, het teken van..'wat komt komt'.
Nog een interessant aspect om naar te kijken is Mars, want vandaag is die planeet het dichtste bij ons in dit jaar. Mars staat óók in Maagd, en dat maakt het een prima week voor werk, planning, details, het werk gedaan krijgen.
(ik ben geen astroloog, heb het opgezocht)


Nou, de laatste toevoeging, kijk es naar deze video van Doreen Virtue...moet je horen wat zij toevoegt.Is het niet verbazingwekkend?
Laten we deze energiegolf goed gebruiken...start je week met healing. Heal jezelf, heal de wereld, wees alert op sterke emoties, en als het een beetje lastig wordt, transformeer het tot vreugde, de sterkste energie van allemaal!

En het einde van de week ben je helemaal fris om je werk goed te doen!


Liefs,
IngeOmdat de energie zo intens is, heb ik een aanbieding deze week, een afstandsbehandeling van 15 minuten vor 10 euro! Mail me maar als je er behoefte aan hebt.
En voor mensen in Groningen (e.o) morgen en vrijdag heb ik voor twee personen plaats voor een behandeling bij mij thuis, nu voor 30 ipv 40 euro!


Yes, X flare (English)

So, my predicition of yesterday came true...this morning at 5.13 out time here in the Netherlands (0413 GMT) the was a big fat X-class flare (X1, so a modest big fat flare) and i sure felt it..had a night full of tossin' and turnin', but feel wide awake nontheless. The CME (thats like the charged wind of the flare) will be reaching earth in a day or two. But when you are sensitive to this energy..you feel it allready..ready for some big emotions?

We are also gonna have a full moon thursdaymorning, and it occurs in Virgo...which makes it and even more emotional time. We are blessed...the Sun is in Pisces, and that gives us some balance...the sign of 'come what may'.
Another interesting aspect to look at is Mars, because today this planet is at its closest to the Earth it will be this year. Mars is also in Virgo, which makes this a great week for work...planning, details, getting the job done.
(i'n not an astrologer..i just looked it up)

Now..for the last piece..please watch this video by Doreen Virtue...and see what she tributes to this.Isnt this amazing?
Lets use this energy well...start your week with healing. Heal yourself, heal the world, be aware of fierce emotions, if it gets a bit hard..try to convert it to joy, the highest energy of all!
At the end of the week you'll be totaly refreshed to get the job done!

Love
Inge

Because of these intens energies i have an offer on distance healing, it will be only 10 euro per 15 minutes this week! Drop me a line if you want one!

zondag 4 maart 2012

Expansie NU! (Nederlands)

Hallo,


Zoals ik een paar weken geleden gezegd heb, toen we in die periode van compressie zaten (met hoofdpijn, kramp en pijn) , zitten we nu in een periode van expansie. Sinds de 29e is er ruimte voelbaar, en mogelijkheden, en groei op vele gebieden.
Erg veel mensen zijn met nieuwe dingen bezig, in hun bedrijven, in hun persoonlijke leven en hun kunst..vooruit, want nieuwe ruimte wil zichzelf vullen.
(ik ook..ben een facebook groep gestart..Kosmos NOW...kom je erbij?)


And zoals altijd met dit soort perioden..een heleboel mensen voelen de expansie lichamelijk en worden ziek..en omdat de ruimte gevuld wil worden...krijgen ze koorts, griep, duizeligheid, maag en darmproblemen..helemaal niet zoals de compressiepijnen.


Natuurlijk is de zon weer mijn leraar in deze zaken. De afgelopen week waren er erg veel flares, allemaal aan de andere kant van de zon, allemaal van ons af gericht. (hoewel er op de 2e wel een flare was aan de zijkant van de zon die ons in een meer directe manier beïnvloed)
Wetenschappers zeggen dan dat het ons niet raakt, maar op energetisch gebied is dat natuurlijk onzin. Natuurlijk raakt het ons, ook als we het niet kunnen waarnemen.
Je zou zelfs kunnen zeggen, omdat we ze niet kunnen zien, raakt het wellicht dat we we in onszelf niet zien?

Wat heb jij niet gezien tot nu toe? En wijst je nu misschien op al dat potentieel? Alle nieuwe mogelijkheden?
Blijf weven aan het tapijt van het leven...met alle draden die in elkaar vloeien...en maak er iets kleurrijks van!!

Liefs
Inge

ps; een kleine voorspelling? De komende week gaat er in iedergeval één enrome flare komen! Dat is geweldige energie! Gebruik het goed!

Expansion NOW (English)

Hello,

As i said a few weekes ago, when we were is a state of compression (thus the headaches and cramps and pains) we are now in an expanding stadium...since the 29th we are feeling space and opportunity and growth on all sides.
Many many people are trying new stuff, in their buisness, in their personal life, their art...going forward, making use of the new space that allows itself to be filled.
(me too...started a facebook group..Kosmos Now...wanne join?)

And as these things go...a lot of people are expanding through physicallity and get ill...and since there is new space to be filled, they are flowing in all directions...having fevers, flue, dizzyness, stomachproblems...not at all like the compression ailments.

And ofcourse the activity around our sun is again my teacher in this. The past week there were many many flares, but all of em directed away form us, at the far side of the sun. (though on the 2nd the was one at the side of the sun and that does effect us in a more direct way)
Scientists say that it doesnt touch the Earth, but energetically that ofcourse is bogus. Ofcourse it touches us, even if we can't see it.
One could even say...since we can't see it..it probably touches things in us that we didn't see.

What did you not see before? And may now be showing you all that potential? All the new possibilities?
Keep weaving at the tappistry of life...with all the threads intertwined...and make it a colourfull one!!

Love
Inge

ps; a little prediction? The coming week we will have at least one big flare directed at us! Thats great energy! Use it well!

zaterdag 3 maart 2012

Kosmos Now (Nederlands)

Kosmos Nu, is de naam van mijn praktijk, mijn bedrijf en website. De domeinexstensie 'nu' koos ik omdat 'nl' niet meer beschikbaar was en ik een alternatief moest zoeken, en wat was toepasselijker dan NU!
Beetje jammer dat het zich niet zo laat vertalen, want buiten Nederland weten ze dus niet hoe geweldig die naam is.


Toen ik aan het kauwen was op een bedrijfsnaam, dacht ik aan mijn tijd in Griekenland...ik woonde daar een winter en mensen vroegen me steeds waar ik vandaan kwam. Als ik zei Nederland, dan kwamen alle clichés ter sprake, en daar had ik geen zin meer in, dus ik antwoordde meestal, 'from the cosmos'.
Het woord kosmos heeft veel betekenissen van oorsprong, maar meestal gebruikt men het om te refereren aan het universum, maar in het Grieks ook het wereldlijke..dus heel toepasselijk!


Veel mensen hebben tegen me gezegd dat ik een facebook group moet starten, omdat veel van mijn posts over werk gaan. Ik adverteer de workshops daar (veel te vaak ben ik bang, want ik wil zó graag dat de hele wereld het weet) en publiceer daar ook links naar deze blog en mijn website...die meestal over de kosmos gaan.
Oh..die altijd over de kosmos gaan, want alles is de kosmos haha..
Afgelopen week, de 29e heb ik een afstands- meditatie en healing gedaan met een prachtige groep mensen en het was verbazingwekkend.
Ik had een soort handleiding gemaakt, een filmpje van youtube, wat tekst en muziek meegestuurd, en velen vroegen of we dit niet vaker kunnen doen, dus ik denk er over om dit maandelijks te doen.

Iedereen kan meedoen (op elk moment..energie kijkt niet op de klok) gewoon vanuit je luie stoel thuis, en je betaalt wat jij wilt betalen.

Ik ben me aan het verdiepen in opnames maken van geleide meditaties, dus dat doe ik er misschien wel bij.
Wil je op de hoogte blijven?
Nou, dan kun je lid worden van de facebook groep die ik dit weekend in het leven zal roepen! Heb je de naam ervan al geraden?
Kosmos Now!
Zie je daar, ik zal je verwelkomen met open armen!
Liefs,
IngeKosmos Now (English)

Kosmos Now (in Dutch Kosmos Nu) is the name of my compagny, and website. The 'nu' domainextension  i chose because the TLD  'nl' was not available, so i needed an alternative, and how great was this one!!
A bit of a shame it is not an international word, this 'nu', because now the majority of the world doesn't know how great the name is.

When i was chewing on a name for this compagny, i remebered my time in Greece..i was living there this winter and people asked me all the time where i was from ...and if i would say the Netherlands, most of the time the conversation went to clichés i was fed up with...so i started answering : from the cosmos.
The word cosmos has many origins, but mostly refers to the universe and the worldly..so very appropriate.

I have been told by several people i should start a group on facebook, because a lot of my activity there is work related. I advertise workshops there (way too often probably, because i so want the whole world to know about them) and also publish the url to my blog and website there..which are mostly about the cosmos.
Oh..which are always about the cosmos, because everything is the cosmos haha...

Last week, the 29th, i did a distance meditation and healing with a great group of people which was amazing.
I composed a guideline, with a clip from youtube, some words and  music, many asked me if we could do this again, so i am thinking about doing this maby monthly.
Anyone can join (at any time, energy does not tell time) , its from the warmth of your own home and you pay for it whatever you feel is right.
I'm looking into including a spoken guided meditation, so i might start doing that too.
Wanne keep informed?
Well..then you can join my facebook group that i am about to create this weekend...i guess you know its name by now? Kosmos Now!
See ya there!
Love
Inge