donderdag 18 oktober 2012

Rome

Wel..off to Rome for a week...see ya!!! :-))))

zaterdag 6 oktober 2012

Layers of the cake (English)

Hello beautifull people!

Yeah, lets talk about the layers of the cake. Yes..cake..I much prefer that analogy to the onion one. The layers of the onion makes life sound so serious...and its not.
I do love onions though , wich reminds me...I really want to learn how to make a great onion bhajee one of these days.
But lets get back to the cake...with its base, and cream and layers and strawberries....or not, maby just chocolate..or cheesecake...
Hm....you know what, forget the onions, forget the cake...lets just focus on the layers here!!

Because everything seems layered lately. Sadness comes hand in hand with overwhelming gratitude. Anger and judgement seems to be accompanied with deep and real compassion.
More and more I seem to be experiencing two opposite feelings at the same time.
One second I can feel free and happy and limitless...and the next I can feel paralysed by all the boundries.
One minute I feel like I can take on the world and the next minute I wonder how I can even start my day.
One day I understand and know and feel the oneness of the universe and the next day I wonder how anyone could ever connect to the next person.
My wonderfully vibrantly powerfull magical beautiful sorceress me can be showing her face almost exactly at the same time my ugly unsuccessfull ill tempered badly educated me.

You know? Or is it just me going manic depressive?
Or maby all of it is going on at the same time and it is finding a balance..so everything is fine. Or should I say..so we are fine with everything?
Maby we are going to be, feel, experience, see and know all of it at the same time, and we are learning how to be in balance with it all...find neutral ground?
Thats not going to be easy..because we are very used to choosing; you are either this, or that....you either support something, or you are against it. You either want, or you don't want..
So are we learning to choose, feel, be and want it all?
Ofcourse that is not always practical...I mean, you either go somewhere, or you don't right?  Or you would have to be able to be at different places at the same time...a concept I would not even rule out anymore.

Its exciting to be alive now isn't it? Or..isn't it...or is and isnt it?
Ooohh..this is so confusing!
I need balance.
Or cake.

Have a great weekend! (or not...its all fine)
Love
Inge
De lagen van de taart (Nederlands)

Hallo mooie mensen!

Ja, laten we het eens hebben over de laagjes van de taart. Ja..taart...das een veel leukere analogy dan die van de ui. De lagen van de ui, dat maakt het leven zo serieus...en dat is het niet.
Ik houd van ui hoor, doet me eraan denken dat ik nog eens een geweldig recept voor onion bhajee moet opzoeken.
Maar laten we ons concentreren op de taart...met zijn bodem, romige laagjes en aardbeien..of niet, misschien alleen chocola, of kwarktaart....
Hm...weet je wat, vergeet de ui, vergeet de taart..laten we ons op die lagen concentreren!

Want alles lijkt gelaagd de laatste tijd. Verdriet komt hand in hand met overweldigende dankbaarheid. Woede en oordeel komen in gezelschap van diep en echt medeleven.
Vaker en vaker lijkt het dat ik twee tegenovergestelde emoties tegelijk beleef.
De ene seconde voel ik me vrij en gelukkig en grenzeloos...en de volgende seconde voel ik me verlamd door begrenzingen.
De ene minuut heb ik het gevoel dat ik de hele wereld aankan...en de volgende minuut weet ik niet eens hoe ik een begin aan mijn dag kan maken.
De ene dag weet ik en begrijp ik en voel ik de eenheid van het universum, en de dag erna weet ik niet hoe de ene mens zich ooit echt zou kunnen verbinden met de andere.
De geweldige kleurrijke krachtige magische mooie tovenares in mij, kan haar gezicht bijna gelijktijdig laten zien met mijn lelijke, onsuccesvolle, humeurige en slecht opgeleide ikke.

Herken je dat? Of ben ik gewoon manisch depressief aan het worden?
Of misschien gebeurd het inderdaad allemaal tegelijk en is er een nieuw evenwicht aan het ontstaan...een evenwicht waarin alles goed is. Waarin wij alles als goed ervaren.
Misschien gaan we alles tegelijk zijn, voelen, ervaren en zien en weten, en zijn we aan het leren hoe we daarbij in balans kunnen zijn...in een soort neutrale positie?
Dat zal niet eenvoudig worden, want we zijn erg gewend aan kiezen; je bent dit óf je bent dat...je bent ergens voor, of je bet er tegen. Je wilt iets, of je wilt het niet.
Wellicht zijn we dus aan het leren om het allemaal te willen, te voelen en te zijn?
Dat is praktisch gezien natuurlijk niet altijd mogelijk..ik bedoel, je gaat ergens naartoe, of je gaat er niet naartoe toch? Of je moet op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn...een concept dat ik ook niet zou kunnen uitsluiten trouwens!

Het is een opwindende tijd waarin we leven nietwaar? Of niet..of wel en niet tegelijk?
Ooooh...dit is verwarrend!
Ik heb balans nodig.
Of taart.

Heb een fijn weekend! (of niet..is ook goed) Liefs,
Inge