vrijdag 9 mei 2014

A new age...a new era (English)

Again I need to ask you...can you feel it?
Another transformative time....another huge change in the frequencie of life this week.
Right?

It started out as a week of toughness..like thick air, hard to breathe, hard to move.
Resistence and the feeling of being pushed around from all sides, and not knowing where to move to.
It was not easy to keep the balance.
And then came yesterday..

The air is not just breatheable...it is tingeling and light and sweet and the possibility to fly has retuned!
A huge amount of rules went out the window!
A huge amount of beliefsystems ...gone!
A whole new world of possibilities!!

The most important rule that went flying for me is bias and preconception.
Preconceived ideas seem to have lost boudries...endless possibilities arrise.
Relationships, friendships, jobs can be created anew, not just within know frameworks.
Cause and effect are not lawfully bound anymore.

I'm stunned and extremely happy about that.

Have an AWEsome day!!
Love
Inge

Een new age, een nieuw tijdperk! (Nederlands)

Wederom dezelfde vraag die ik je stel...kun je het voelen?
Alweer een transformatieve tijd...weer een enorme verandering in de frequenties deze week.
Toch?

Het begon als een week vol taaiheid...de lucht leek dik, moeilijk in te ademen, moeilijk om doorheen te bewegen. Weerstand en het gevoel dat er van alle kanten werd geduwd, en niet weten naar welke kant mee te bewegen.
Niet makkelijk om de balans te houden.
En toen kwam gister....

De lucht werd niet alleen makkelijk in te ademen...het tintelt, is licht en zoet en de mogelijkheid om te vliegen keerde terug!
Heel veel regels zijn gewoon verdwenen!
Heel veel geloofssystemen...weg!
Een hele nieuwe wereld vol mogelijkheden!


De voor mij belangrijkste regel die verdwenen lijkt, is vooroordeel en vooropgesteldheid.
Vooropgestelde ideeën hebben hun begrenzing verloren...eindeloze mogelijkheden hebben ruimte.
Relaties, vriendschappen, werk laten zich opnieuw uitvinden, zonder de ons bekende kaders.
Oorzaak en gevolg zijn niet meer onlosmakelijk verbonden.

Ik ben er door overdonderd en extreem blij mee!!
Heb een WONDERlijke dag!!
Liefs
Inge

donderdag 1 mei 2014

New Age (English)

Hello...isn't this just a miraculous time we live in?
The past months and especially April have been quite a ride...so many things have changed, so many energies have shifted, an impressive trasformation has been going on...no need to ask if you felt it...you simply must have felt it!

Weird weatherchanges, earthquackes, political mayhem...its going on on all levels of life, its been happening in all dimensions....if you have not had a very confusing month, i'm impressed and curious about your secrets.

The mundane stuff...ah well...don't wanne get into that, but the energetic stuff....let me see if I can get some clarity there.
Eversince we went through the portal in december 2012, people have been kinda impatient...why did we not see more major changes? Why did it all seem so minor??
If you ask me..it was not minor at al..but we want it to move really fast, we want change to be here NOW...completely and utterly.
But, to be honest with you...I don't think we could have handeled that. At all.
For a large part of the planets population it is going too fast as it is!

Lets imagine time slowing down...extremely. And lets say that we started to walk through a door in december 2012...and lets say we move só slow...that only now we have reached to other side of the threshold. To us it may feel like just the smallest of steps, but on the bigger timeline of history....we made a huge move forward.
We want stepping over this theshold to take a mere second...a splitsecond, on this bigger timeline...it wás that...a mere splitsecond!

Stepping over this threshold is what we did. We left a lot of our crap behind, and a new era has begun. The time of being victims is gone, no more complaining, no more giving your power away. Take charge, create, make it so!
Its the new age...a new world. You have reached a whole new level in the game..congratulations!
This level is about your power of creation. The only way to create is to have fun, and live in, with and from love only.

Want some help with the fun part? On the 10th of may I will be starting a new e-mail project. Ten days, ten e-mails with the latest information, excersises, music and all we need to give fun a leg up!
This project will be in Dutch, but when enough people contact me about an english version, I will be doing one in English too.
E-mail or facebook me for more info.


Welocme to the new age! Lets rock this one!!
Love
Inge

New Age (Nederlands)

Hallo....wat leven we in wonderlijke tijden he?
De afgelopen maanden en april is zeker een avontuur op zich geweest...zoveel veranderingen, zoveel energie die verschoven is, indrukwekkende transformaties hebben plaatsgevonden...en zijn nog bezig zich te voltrekken. Ik ga niet vragen of je het gevoeld hebt...dat kán gewoon niet anders!

Vreemde veranderingen in het weer, aardbevingen, politiek gedoe...het speelt zich af op alle niveaus in alle dimensies...als jouw maand april niet verwarrend is geweest, ben ik onder de indruk...en vertel me alsjeblieft je geheim!

De wereldse toestanden...nou ja...daar ga ik het niet over hebben, maar laat me es kijken of ik op energetisch gebied helderheid kan krijgen.
Sinds we in december 2012 door de portal zijn gegaan, zijn we een beetje ongeduldig...waarom was de wereld niet aanzienlijk veranderd? Waarom leek het allemaal zo minimaal?
Als je het mij vraag was het helemaal niet zo minimaal, maar we willen alles héél snel, we willen de verandering NU ..volkomen en compleet!
Ik denk...dat we dat helemaal niet hadden aangekund eerlijk gezegd. Voor een groot deel van de planeet gaat het nu al te snel.

Stel je eens voor dat de tijd extreem vertraagt...en stel je voor dat we beginnen met door een deur te gaan (december 20120 ...en stel je voor dat dat zó langzaam gaat, dat we nu pas aan de andere kant van die drempel zijn gekomen. Voor ons lijkt dat een kleine stap, maar als je kijkt naar de grote tijdlijn van de geschiedenis, was het een grote stap voorwaarts.
Wij willen graag dat die stap een seconde duurde...een splitseconde, en op die grote tijdlijn..is dat precies wat het was, een splitseconde!

We zijn dus over de drempel gestapt. We hebben een hoop gedoe achtergelaten, een nieuw tijdperk is begonnen. De tijd van slachtofferschap is voorbij, geen geklaag meer, niet meer je kracht weggeven.
Neem de leiding, creëer, dóe het!
Het is de new age...een nieuwe wereld. Je hebt een geheel nieuw level bereikt in het spel, gefeliciteerd!
Dit level gaat over jouw kracht van creatie. De enige manier om te creëren is door plezier te hebben, leef in, met en vanuit liefde alleen.

Heb je een beetje hulp nodig op het gebied van plezier? Op 10 mei start ik een nieuw e-mailproject . Tien dagen, tien e-mails met de actuele informatie, oefeningen, muziek en alles dat je nodig hebt om plezier een grotere plek in je leven te geven.
E-mail of facebook me voor meer informatie.

https://www.facebook.com/events/305117179640551/

Welcome to the new age! Lets rock this one!!
Love
Inge