dinsdag 21 februari 2012

Vertrouwen of uitdagen...een inzicht!

Net, onder de douche, had ik een merkwaardige serie gedachten. (is water niet vreselijk verhelderend?)

Voor ik onder de douche stapte dacht ik, laat ik es kijken wat ik weeg..had ik beter niet kunnen doen, want in plaats van het verwachtte gewichtsverlies, was ik - alweer - aangekomen. Balen.
Ik stapte onder de douche en mijn gedachten gingen als volgt:


'' Dus, ik kan nu concluderen dat het niet aan het eten ligt.. want gebaseerd op wat ik eet..zou ik niet moeten aankomen..wat is dan toch het probleem...ik moet echt een baan vinden


een baan?
Dat is een rare gedachte!


Dus..het vasthouden van het gewicht valt samen met het eeuwige getob over geld. Het gaat dus om veigheid.
Maar, ik ben er juist zo goed in om op het omni/universum te vertrouwen tegenwoordig!
I heb net een bakfiets gekocht, en heb geen rooie rotcent meer..omdat ik vertrouw!''

...........


En toen drong het ineens tot me door..ik vertrouw niet..ik daag uit.

Ik geef al mijn geld uit aan deze fiets, en leg de uitdaging neer bij het omni/universum om nu te laten zien dat mijn ''vertrouwen'' terecht was.
Wauw.

Dus, als ik dát met geld doe, kan ik dan veilig aannemen dat ik dat ook met mijn gewicht doe?
Kijk, ik ben echt een super diëter...ik kan uren, bijna dagen zonder eten..misschien een beetje yoghurt. Ik weet natuurlijk dat dat niet werkt.
I heb juice-marathons gehouden, soepdagen, heb fanatiek gesport (24 keer naar de sportschool, 1 kilo aangekomen) rijd dagelijks op mijn fiets en nu mijn fiets stuk is loop ik uren.
Maar..dat is allemaal zinloos als ik mezelf daarbij uitdaag om niet af te vallen!
Quote mezelf: '' wat ik ook doe, ik val niet af''
Nou..die uitdaging ben ik kennelijk wel aangegaan!

Dus, om van uitdaging naar werkelijk vertrouwen te komen.
I wéét (als Dee Wallece volgeling) dat ik die energie moet sturen en dan volgt de werkelijkheid die sturing.
Ik weet wat ik moet doen, nu nog uitvinden hoe dat te doen!
Hm..daar ga ik maar es even op broeden..kop koffie, en weet je wat, ik kan er net zo goed een stukje chocola bij nemen :-)

Liefs..en als je je gedachten hierover wilt delen, gráág!
IngeTrust or challenge...an epiphany!

Just had a strange train of epiphanies in the shower. (isn't water just clear as a bell?)
Before i got in the shower i thought i'd weigh myself, so i stpped on the scales...should not have done that, cause instead of the expected loss of weight, i - again - gained weight. Bummer.
I stepped ito the shower and thought the following:

''so, i can now safely conclude that it is not the food....based on what i eat i should not gain weight .. so what is the problem..i should really get a job

Get a job?
Thats a weird thought!

So the hanging on to the weight is connected with the money-issue. So..its about safety.
But, i am actually really good at the trusting the uni/omniverse these days!
I just bought a bike, and now i have nothing left at all...because i trust!!''
....................

Then i dawned on me...i do not trust...i challenge.
I spend all my money on this bike and put the challenge out there to have the omni/universe prove to me that i was right to '' trust''.
Wow.

So..if i do thát with the money, can i safely say i do that with my weight too?
See..i am an awesome dieter...i can go without food for houers, almost days..or maby just some yoghurt. Ofcourse i know that doest work.
I went on juice-binges..soupdays, did sports (24 times tot the gym and gained 1 kilo) ride my bike daily and these days (since my bike broke) i walk for houers.
But..all of that is useless if i do this to challenge myself not to loose the weight!
Quote me: ''whatever i do, i just can't losse any weight''
Well..thats a challenge i am obviously up to!!

So...to go from challenge to actual trust.
I knów (ad a Dee Wallace adept) i have to direct the energy and reality will take that direction.
I know what to do...but not quite sure how to!
Gotta brood on that one...more coffee, and heck, i might aswell have some chocolate :-)

Love ya all, and if you wanne share your thoughts on this, please do!!
Inge

Workshoppen, wat doe je dan? (Nederlands)

''Wat doen jullie dan op die workshops met Krijn?'', is me gevraagd, nou ik zal het proberen onder woorden te brengen.
De ontvangst met koffie, thee en lekkers is altijd weer verrassend, wie kent wie en wie ken nog helemaal niemand? (vaak is het ook voor Krijn een complete verrassing wie er komt)
De wie die al wie-en kennen, begroeten elkaar hartelijk, en de onbekenden worden eigenlijk even hartelijk begroet nadat ze door mij zijn 'opgevangen' en geintroduceerd.
Na de ontvangst gaan we naar de meditatieruimte, waar de sommigen al een nest hebben gebouwd van matjes, slaapzak en kussens, terwijl anderen plaatsnemen op een stoel of meditatiekussentje.
Krijn start de workshop met het geven van informatie die hij heeft ontvangen, en dan beginnen we.

Wat er volgt is nooit precies bekend, maar Krijn doet geleide meditaties, en ik kan je verzekeren, dat is heel prettig...zijn stem maakt het heel eenvoudig om weg te zeilen...op te stijgen, weg te vliegen, of op z'n minst diep te ontspannen!
Sommige mensen vallen in slaap, anderen zitten onophoudelijk te zoeken naar de juiste houding...het is allemaal goed.
Na de meditaties is er altijd ruimte om te vertellen wat je hebt ervaren..of niet..alles is goed.
Tussen de meditaties (en shifts) door wordt er heerlijk gegeten, gedronken, gelachen, gepraat, soms gehuild...en verbindingen worden gemaakt, het is altijd weer prachtig om mee te mogen maken.

Aan het eind van de dag is er bij iedereen altijd van alles gebeurd en het is zelden oppervlakkig..
Er is altijd tijd om na te praten en zowel Krijn als ik zijn altijd bereikbaar na de workshop. Meestal worden (email)adressen uitgewisseld, want op zo'n dag zijn de contacten onderling heel bijzonder. Altijd weer ben ik echt verbaasd hoe de samenstelling van de groep precies de goede is....wondervol..

Ik verheug me op 21 maart, kom jij ook?
De groep zal uit maximaal 25 deelnemers bestaan en er is nog plaats voor je.
Als je meedoet aan deze dagworkshop, verzeker je je in ieder geval van een plekje op 21 december 2012!!
Als je meer wilt weten, mail me op inge@kosmos.nu
Of vindt me op facebook, https://www.facebook.com/ingeastrid

Liefs,
Inge

http://kosmosnu.moonfruit.com/
http://shekinah.nu/nederlands/nieuws/index.html#jump15

maandag 20 februari 2012

Voorbereiden..het vervolg..(Nederlands)

Dus...gister eindigde mijn blog met de aankondiging dat ik iets ging doen op 29 februari omdat het een schrikkeldag is. Ik wist helemaal niet dat ik dat ging doen, het was een volslagen verrassing voor me!
Dus, toen mensen naar aanleiding van de blog meteen met allerlei vragen kwamen, had ik helemaal geen antwoorden, ik was nog aan het idee aan het wennen.


Een schrikkeldag komt natuurlijk maar eens in de 4 jaar en daarom voelt het als een extra dag, een kadootje. (wetenschappelijk waarschijnlijk heel onverantwoord, maar ik ben meer geintresseerd in het idee ervan)
Omdat alles nu om de voorbereiding voor expansie lijkt te draaien - en die komt snel, daar ben ik zeker van - wilde ik dat graag met een soort focus doen, in 'samenheid'.
En na doorvoeld te hebben wat de informatie was, kwam het volgende naar boven.


Het wordt een soort workshop waar je je huis niet voor hoeft te verlaten, je kunt allemaal medoen, vanuit je favoriete stoel, je bed, je kunt gaan wandelen of naar de sauna..wat voor jou het prettigste is!
Ik wil geen woorden gebruiken daarom kies ik niet voor iets als Skype, het gaat juist om de woordenloze ervaring.
Ik zal de energie 1,5 uur sturen, en er zal een meditatie zijn over expansie, daarvoor zal ik iedereen die meedoet informatie sturen, een aantal beelden die zullen helpen. Tijdens de meditatie zullen er ook symbolen voorbij komen en ik zal natuurlijk graag horen wat je ontvangen hebt!

Er zal ook een healing plaatsvinden, al zal dat meer een sturing zijn om je te helpen je energie en bewustzijn te vergroten, naar buiten te duwen, de wereld in zodat we meer en meer samen komen.

Dus...eigenlijk is het een viering!


Als je wilt meedoen, stuur dan een email naar inge@kosmos.nu of zoek me op faceboek op https://www.facebook.com/ingeastrid
Ik wil graag je naam op de lijst zetten. Natuurlijk kun je ook gewoon op je eigen houtje meedoen, maar het sturen van energie is directer als ik weet aan wie ik het stuur.Dus, op 29 februari van 19.00 tot 20.30 GMT, dat is van 20.00 tot 21.30 Nederlandse tijd.

http://wwp.greenwichmeantime.com/info/timezone.htm
Maar..natuurlijk kijkt energie niet op de klok..je kunt het ontvangen op elk moment dat het jou uitkomt.


Iedereen kan het zich veroorloven mee te doen, want jij bepaald hoeveel je ervoor betaalt.
Je kunt betalen via paypal of bank/giro, laat maar weten wat je voorkeur heeft.


Dank dat ik dit kan doen, dat zoveel mensen zich al aangemeld hebben, ik voel me vereerd.
Liefs,
Inge

Preparing the sequel.. (English)

So..yesterday i ended my message with the announcement i was going to do something on februari 29th, because its a leapday. I didn't know i was going to do that, it came as a complete surprise to me!
So when people reacted on my blog with questions about the event..i had no answers at all, i was still getting used to the idea myself.

A leapday, since it only comes around every 4 years seems like an extra day..like a present. (scientifically that might not be completely true, but i am more interested in the perception anyway)
Since the now all seems to be about preparing for expansion - and the expansion will be here soon, i am very sure of that - i wanted to do this with some kind of focus..in togetherness.
So, after feeling my way around the information this is what came up.
 
Its going to be a workshop that you do not have to leave your house for, you can all join in, from your favorite chair, your bed, you can go for a walk or sauna...whatever feels right for you!
I do not want to use words, so thats why i did not opt for Skype..its all about wordless experiencing.
I will be directing the energy for 1,5 houers, and there will be a meditation on expanding, for which i will send everyone who participates a guideline, some images that will be helpfull. Probably i will be handing you some symbols in the meditation, and ofcourse i will be curious to hear what you have received!
There will also be a healing, or rather a direction toward expanding your energy and consciousness...directing it outward, extend it to the world so we can all come together more and more.
So...a bit of a celebration!

If you want to participate, just send me an email at inge@kosmos.nu, or find me on facebook
https://www.facebook.com/ingeastrid
I will need your name on the list. Ofcourse you can just align if you want, but the directing of energy is more direct when i know who to direct it to.

So, februari 29th, at 19.00 till 20.30 GMT
http://wwp.greenwichmeantime.com/info/timezone.htm
But ofcourse energy does not have a watch ..you can just receive it anytime that it is good for you!

It will be affordable to everyone, because you decide how much to pay for it.
You can pay me through paypal, or bank, just let me know what you prefer.

Thank you for letting me do this, so many of you have allready signed up, its an honour.
Love
Inge


zondag 19 februari 2012

Voorbereiding op meer! (Nederlands)

De afgelopen week waren er een paar kleine stormen rond de zon, maar geen grote activiteit.

Zoals ze op spaceweather zeggen, '' the sun has flatlined' , waarmee wordt gesuggereerd dat er geen hartslag is, geen leven?
NOT!
Want de zon is juist heel actief nu, er zijn alleen geen vlammen. Maar van binnen? De oorzaak van de vlammen (flares) is de opbouw van een spanning , die dan loskomt, naar buiten komt. En er is dus altijd aan de andere kant een inname van energie, een plek waar die opbouw plaatsvind.

Dus...er is wel degelijk zonneactiviteit, en die ervaren we zeer zeker!


Ik lees en hoor veel mensen praten over merkwaardige hoofdpijnen. Merkwaardig omdat deze mensen nooit hoofdpijn hebben...en ook op merkwaardige plekken (bepaalde locaties in het hoofd zeg maar) ..achter de wenkbrauwen, bij de slapen, het derde oog, het midden van het hoofd...en het is een vreemde pijn, het voelt als een compacte druk.
Waarom druk? Nou, het voelt alsof het druk is die een voorbereiding is voor vergroting...als het samenknijpen van een spons zodat deze meer water op kan nemen.
Onze hersenen, ons brein (onze pijnappelklier) lijkt net als die spons te worden samengeknepen, zodat het daarna kan uitzetten tot groter dan het daarvoor was.
Ik heb het gevoel dat die vergroting plaatsvind als de flares terugkomen.


Hetzelfde lijkt plaats te vinden met een heleboel emoties...die lijken ook samengeperst. Bijvoorbeeld de emotie van onveilig voelen. Het lijkt alsof alle ' niet veilig voelen-situaties' uit mijn hele leven samengeklonterd zijn tot een grote klomp onveiligheid. ...als twee handen vol sneeuw samengeperst tot een sneeuwbal. (en om eerlijk te zijn voelde het alsof iemand met die sneeuwbal speelde en gooide...en ik dacht whoaaaaa, help, haal me hier vandaan!)
Zelfs kleine angsten leken ineens belangrijk, ook die waarvan ik zeker wist dat ik daar toch echt wel overheen was!
Komt je dat bekend voor?

Dus...alle pijn en ongemak, angsten en verdriet (en die lijst kan je eindeloos aanvullen) die je hebt gevoeld, die heb je gevoeld omdat ze werkelijk samengeperst werden...en nu wachten we met open armen op de flares zodat alles kan uitzetten!!
Ik ben er zooo klaar voor..jij ook?

Op 29 februari, een schrikkeldag, ga ik een groepshealing en meditatie doen, vanuit mijn huis naar jouw huis, dus iedereen op de hele wereld kan meedoen.
Deze dag is een extraatje en een dag als deze schreeuwt om expansie. Als je mee wilt doen, stuur een mailtje, vind me op facebook. Het is niet duur, iedereen kan het zich veroorloven, dus kom aan boord en laten we samen een sprong maken in deze groei!

http://kosmosnu.moonfruit.com/

Liefs,
Inge

Preparering for more. (English)

The past week we had some smaller storms around our sun, but nothing big.
As they say on spaceweather, the sun has flatlined...haha, suggesting no heartbeat, no life?
NOT!
Because the sun is very active right now..its just not flaring out. But within? What causes the flares is a build-up releasing itself, so there is also another side, where the sun is taking in energy, the place where the build-up originates from..
So...there definitly is solaractivity, an we definitly do experience it!


I have read and heard that many many people are having ridicilous headaches. Ridicilous cause they never have headaches...and also in strange places (apparent locations if you will) ...behind the eyebrows, at the temples, the third eye, the middle of the head ...and its a strange pain, cause it actually feel like compact pressure.
Why pressure? Well, i feel that this pressure is a preperation for expansion...like squishing together a sponge, so it can take in more water. Our brain (our pineal) seems to be pressured into compaction, so it can expand beyond its former copassity.
I feel like this expansion happens when the flares come back.Its seems to be going on with a lot of emotions too...they seem to be compacted. Lets for example use the emotion of not feeling safe. Its like all the ' not feeling safe' - situations of my whole life seem to be put together in one big lump...like two handsfull of snow compacted into a snowball. (and to be honest, the past week it felt like someone/thing was tossing that snowball around in a way that made me feel like...wwwhhooaaa, help, someone get me outta here!)
So, even the smaller fears seemed to be important, when i was sure i was over them!
Feels familiair?

So...all the pains and aches, fears and sadness (and i'm sure the list goes on and on) that you have experienced, you experienced because they truely are compacted...and now we await the flares with open arms for expansion!
I'm so ready...are you?

On februari 29th, a leapday, i will do a group healing and meditation for expansion, from my home, to your home, so anyone in the world can join.
This day is like an extra, and a day like that just screams out for directed expansion. If you wanne join in, just send me an email, find me on facebook, its very affordable, so come aboard and lets expand!!!!

http://kosmosnu.moonfruit.com/

Love,
Inge
dinsdag 14 februari 2012

Verkopen! (Nederlands)

Zelfpromotie..mijn werk promoten, mijn product verkopen, ik vind het echt moeilijk.
Zie, het is natuurlijk zo dat ik healer wilde zijn, omdat ik van dat werk houd.
Dat mensen bij me langskomen, de magie haar werk laten doen, weten dat hun leven iets makkelijker is als ze weg gaan, iets minder pijnlijk, dat er zaken zijn losgekomen.
Dat is wat ik wil doen.

Ik had van tevoren niet bedacht dat er ook een commerciële kant aan zat, dat ik mijn werk moet verkopen, de wereld moet laten weten waar ze me kunnen vinden.. mij laten vinden, maar dat is iets waar ik dus wél mee bezig moet zijn.

Dus ik moet me verdiepen in marketing, hoog op de googleranglijsten komen, het internet en sociale media winstgevend gebruiken en natuurlijk een geweldige website hebben.Ik stel uit.
Altijd iets anders eerst.
Ik draal...
Voel veel weerstand.
Ik wil niet!!

Maar dat is wel de slechtst denkbare boodschap als je iets wilt creëren he?
Dus...ik klem mijn kiezen op elkaar en ga aan het werk.
Terwijl ik natuurlijk weet dat ik dit met plezier moet doen!
(ontspan kaak)


Ladidadidadidaa...ik heb zooooveel plezier!!
(hoe ga ik dat in vredesnaam doen, iedereen wil bovenaan staan in google, waar is mijn niche, wat is mijn niche en hoe kom ik daar!)


Plezier Inge..plezier !


Dus..ik ben maar weer es aan mijn website gaan werken. Opgeruimd. (aantekening: moet betere foto's laten maken)
Ik weet, ik wéét dat ik het een dezer dagen onder de knie zal krijgen...of koppie onder ga tijdens mijn beste poging..met plezier natuurlijk!

Heb een plezierige dag!
Liefs,
Inge

http://kosmosnu.moonfruit.com/

Selling! (English)

Selfpromotion...promoting my work, selling my product, i find it really hard.
See, the thing is, i want to be a healer, because i love the work.
I love to have people come in, do this wonderfull magic, and know that life is a bit easier when they leave, a bit less painfull or a little less stuck.
Thats what i want to do.
I never thought of having to be commercial about it, sell my work, let the world know how to find me..to find me, but ofcourse there is that to concern myself with.
So i have to learn about marketing, getting a googelable position, work the net and social media in a profitable way and ofcourse have a kickass website.

I procrastinate.
Always something else first.
I drag my feet.
Feel great resistance.
I just don't wanne!

That is the worst possible message to put out there when you wanne create though, right?
So...i clench my teeth and do the work.
When, ofcourse i know i should be doing this in JOY!
(unclench)

Ladidadiladida...i'm sooooo in JOY!
(how the flipping heck do i do this...everybody wants to be number one in google, where is my niche, what is my niche and how do i get there!!)

Joy Inge..joy....

So..went to work on my website some more. Cleaned it up. (I need better pictures...make note)
I know..i know that someday i will get this marketing thing down...or i will go down trying..in joy ofcourse!!

Have a joyfull day!
Love
Inge

http://kosmosnu.moonfruit.com/

dinsdag 7 februari 2012

Ruimte of leegte? (Nederlands)

Vroeger, sleepten we ons verleden altijd met ons mee...leuke herinneringen, slechte, sommige maakten het leven mooier (soms zelfs verlichtend) en sommige traumatiseerden.
Maar dit lijkt de laatste maanden toch echt daadwerkelijk veranderd. Een heleboel ouwe zooi hebben we weggedaan, eruit gedonderd..en nu hebben we ruimte...en een heleboel van ons hebben werkelijk geen idee wat met deze ruimte te doen.
We weten allemaal dat ruimten de neiging hebben zich te vullen, hoe groot je huis ook is, het raakt vol, en ook de wet van de communicerende vaten ondersteunen die theorie.
Vraag is dus, wat doen we met die ruimte?

Als die nieuwe ruimte wordt begrepen en je raakt er opgewonden van, je ziet het als vrijheid, zou je het heartspace kunnen noemen (ruimte in je hart), en er is niets mooier dan deze te vullen met liefde..liefdevolle gedachten, liefdevolle acties, liefdevolle mensen..liefde!
Maar wat gebeurd er als je de nieuwe ruimte niet begrijpt? Het zou dan kunnen worden ervaren als leegte, en dan raak je gespannen, soms zelfs bang. In dat geval is het moeilijk om bewust te zijn of te blijven en de ruimte raakt gevuld met die spanning en angst.

Dat lijkt bij veel mensen het geval te zijn..mensen halen naar elkaar uit, oordelen over anderen, beschuldigen elkaar, niet integer, bezitterig, proberen te domineren.
Niet alleen doen we dat anderen aan, maar vaak ook onszelf, met als gevolg : onzekerheid, oordelend over onszelf, het niet weten..gespannen zijn.

Nou...welke kies jij? Ruimte, of leegte?

Ik wens je veel plezier!


Inge

Space vs Void (English)

In the old days, we seemed to schlepp our past with us all the time...some good pasts, some bad, some enhancing (enlightning even) and some traumatising.
But i feel like this has really changed the past few months. A lot of old stuff got chucked out, discarded...and now we have all this space...and a lot of us have no idea whatsoever to do with that!
We all know that spaces have this tendency to fill themselves; no matter how big your house is, it will always get filled , and even the law of communicating vessels back that up.
Question is...with what do we fill up this space?

If the new space is understood and makes you feen excited, is percieved as freedom, it could be called heartspace, and there is nothing more beautifull then to fill it up with love..loving thoughts, loving actions, loving people..love!
But what if you don't understand the new space? It might be percieved as a void then, and it could esily make you anxious, even scared. In that case it might be hard to be or stay conciouss and the void will be filled with that, anxious fear.

There (also) seems to be a lot of that going round ..people lashing out at others, judging others, accusing eachother of being out of integrity, being possesive, trying to dominate.
Not only do we do this to eachother, we also seem to be doing a lot of that to ourselves, wich results in insecurity, selfjudgement, not knowing..feeling anxious..


So...which one do you pick..space...or void?
I wish you joy!

Love
Inge

zondag 5 februari 2012

Sssttt...(Nederlands)


Het is zo stil...niet alleen ons aardeweer lijkt kalm te zijn...ook de energie en vooral de zonne-energie zijn oh zo stil..zoals Björk zingt:

''Its oh so quiet
Its oh so still
You're all alone
And so peaceful until...''


 Tot..wat zal het zijn? Zal het zij zoals ze zingt:

''Til it's over and then...
Its nice and quiet
But soon again
Starts another big riot!!''

Een rel, vlammen, storm, gedonder en gedoe? Ja, waarschijnlijk!
Maar zolang het duurt, laten we genieten van de stilte..geen grote emoties die rondvliegen, geen natuurlijke onrust.
Alleen vredigheid...ruimte om verliefd te zijn, liefde te zijn...kalm..gelukkig, ontspannen.
Geniet!
Liefs,
IngeShhhhhh....(English)

Its so quiet...not just our earthweather seems to be calm...also the energies and specifically the solar energies, its oh so quiet...as Björk sings:

''Its oh so quiet
Its oh so still
You're all alone
And so peaceful until...''

Until...what will it be? Will it be as she sings:

''Til it's over and then...
Its nice and quiet
But soon again
Starts another big riot!!''A riot, flares, storms, upheaval, disorder? Yeah, probably!
But for now, lets enjoy this stillness..no big emotions flying around, no natural turmoil.
Just peace..and space for being in love, being love...being calm..happy..relaxed.
Enjoy.
Love
Inge


woensdag 1 februari 2012

Flitsend! (Nederlands)

Dus..vorige week was er behoorlijk veel zonneactiviteit, wat voor mij resulteerde in 4 dagen griep-achtige pijn. Mijn hoofd voelde alsof het in een bankschroef geklemd zat, en geen pijnstiller die daar iets van stilde. Mijn keel was wederom opgezet en rauw, en algehele pijn in mijn botten (zoasl bij griep, maar dan zonder de griep) ...herken je dat?
Ascensie, hártstikke leuk!
Een ander symptoom dat de laatste weken overal opduikt zijn opvliegers, daar heb ik zoveel mensen over horen klagen, jonge mensen oude mensen, mannen en vrouwen, dus als je dacht 'ik ben in de overgang'...nee dus. (ik ben er vrij zeker van dat mijn vader van 75 niet door de menopauze gaat)
Ooit heb ik Oprah eens horen zeggen dat opvliegers het verbranden van je ouwe zelf is, en ruimte maakt voor je nieuwe zelf. Dat klinkt erg plausibel..en past heel goed bij deze energie :-)
Ik ben er zeker van dat met de X-flares van eind Januari, een heleboel oude rotzooi is losgekomen, en dat is een goede zaak. Maar al dat rondvliegende puin lijkt velen van ons flink geraakt te hebben.

En de flares blijven flitsen dag in, dag uit...en alhoewel ze niet op de Aarde gericht zijn, betekent dat niet dat het geen invloed op ons heeft. Indirecte intense energie, is nog altijd intense energie..dus ik denk dat ons proces zich zal blijven ontwikkelen.
The zonnevlek die deze toestand veroorzaakt roteert misschien nog wel een keer..dat gebeurt bijna nooit ..maar er gebeurt wel meer dat bijna nooit..ach, zullen we maar zeggen dat het 2012 is?
Liefs
Inge

Its a blast! (english)

So..last week we had some real intens solar activity, wich for me resulted in 4 days of flu-like paines and aches. My head felt like it was cought in a bench-screw...and no painkiller killed any of it. Again my throat was swollen and raw, and general pain in my bones (like flu, without the actual flu).....been there too?
Isn't ascension just a blast?
Another symptom that seems to persist the past weeks are these hot-flashes, and i heard so many people talk about that, young people, old people..men and woman, so if you blamed it on menopauze ...don't. (i'm pretty sure my 75 year old dad is not menopauzal)
I once heared Oprah say that hotflashes was like burning off the old you..making space for the new. That sounds just about right to me..and that would fitt this energy perfectly :-)
I'm sure that with the x-flares in the last week of  January, a lot of old stuff came undone for a lot a people, and that is a good thing. But all that shit didn not hit the fan..it seems to have hit a lot of us.
The flares just keep coming every day...and eventhough they are not directed at Earth, it does not mean that it doesn't influence us still. Indirect intens energy is still intens energy..so i guess our processes are perpetuated.
The sunspot that is causing all this havoc might even come around and flash us again...that hardly ever happens..but there seems to be a lot of stuff going round that hardly ever...ah..i guess its just 2012?
Love
Inge