dinsdag 19 maart 2013

April Onthult (Nederlands)

Ik ben verbaasd hoe accuraat mijn vorige blog lijkt te zijn, met de 20ste in aantocht...de lentezonnewende, die zoals verwacht een hele nieuwe golf in beweging gaat zetten, en ik heb wel een vaag vermoeden wat deze golf ons zal brengen.

Heb je die rare energie de laatste dagen ook gevoeld?
En voelt het niet net alsof je naar voren werd getrokken alsof, en weer terug alsof je aan een elastiek vastzat...om vervolgens weer naar voren te veren , als aan een horizontaal bungee-koord ?
We zijn net atleten die zich klaarmaken voor de start van een race, of een sprong, in de hoogte of verte..wiebelend van de ene voet op de andere..heen en weer..wachtend op het moment...wachten op het startschot.
Verwachtingsvol...


Ik denk dat ik zelfs nu wel begrijp waarom de rare griep zó lang duurde, misschien zit je nog in dat proces, en geeft het je troost om te weten dat het weer draait om bagage die we achterlaten. Er zit niets in die bagage wat je ooit nog nodig zult hebben, dus laat het achter..probeer niet het te begrijpen, probeer het niet te analyseren, kijk er niet meer naar om!
Als dat moeilijk is, probeer het te visualiseren, maak de bewegingen erbij, van het neerzetten van deze bagage...zet het neer, en loop weg..kijk niet om...geniet ervan dat je zoveel minder mee te sjouwen hebt!

De reden dat we het niet mee kunnen nemen is dat het je zou doen twijfelen. Er komt zóveel nieuwe informatie de komende weken (zeker tot 10 april) , en die informatie zou je in twijfel trekken, omdat je het naast de meetlat van je ervaringen zou willen leggen.
Oude kennis zou het opnemen van nieuwe informatie bemoeilijken.
En de nieuwe informatie is belangrijk.
Veel van de informatie is velen van ons wel bekend, velen van ons hebben ervaren, en die nu door gaat dringen tot velen, op een manier die niet te stoppen zal zijn.


Er is dus werk aan de winkel, of, super bewustzijn is aan de orde, want de waarheid die eraan komt rollen is sterk.
We moeten ons zeer bewust zijn van het ''licht van het weten'' als tegenhanger voor de twijfel.
We moeten in ons weten en in vertrouwen zijn, en wat we vooral kunnen doen, is ons licht naar buiten duwen en zo intens mogelijk laten schijnen!


(gossie opa..er schuilt toch een dominee in me :-)


Geen geheimen meer....voel je het komen? In je buik?
Licht zal zich verspreiden en schijnen in het duister.
Meer en meer gordijnen zullen opengeduwd worden, zullen vallen!
Die energie komt er aan rollen in de verte...komt snel dichterbij, en ik ben er zooooo klaar voor!!
Ga je mee?


Veel plezier!!
Liefs
IngeApril Unveiled (English)

I am kind of amazed how accurate my last blog seems to be, with the 20th almost here...the equinox, which I think it will deliver - as promised - the start of a whole new wave and I have an inkling what it will bring us.
Have you felt the strange energies of the past days?

It feel like we are pulled forward , and the pulled back again like by an elastic band...only to be propelled forward again, like a horizontal bungeecord?
We are like an athlete getting ready to run a race, or taking a long- or a high jump...rocking back and forth on our feet ..back and forth...waiting for the moment...waiting for the starting gun to go off.
Can you feel the anticipation?

I think I even know now why I have had this weird flu that just seemed to go on and on.You might still be in that process,  maby it will bring you some solace and comfort to know that - again - it is all about leaving your luggage behind. There is nothing in that luggage that you need to hold on to, so leave it there...don't try to get it, understand it..don't even lóók at it to see what it is you are leaving behind!!
If its hard...try visualising this, even go through the motions of putting this luggage down, on the floor and walk away..don't look back..just enjoy the feeling of being lighter!!

The reason why you can't take it along is that it would make you doubt. There is so much new information coming in the next couple of weeks (at least till the 10th of april) ...and you would doubt the information, because you would try to compare it to old experiences. 
Old 'knowledge' would interfere with the recieving of the new.
And the new...is gonna be BIG.
Its stuff that a lot of us always knew, a lot of us have eperienced, and is now gonna leak into mainstream in an unstoppable and huge way.
So..there is work to do, or, its time to be super aware, because we have to hold the power of this truth rolling out into the world.
We have to hold the light of knowing, as couter creation to all the doubt.
We need to know, we need to trust and most of all, we need to push our light out into the world, and shine as brightly as we can!

(gosh granddad..there is a preacher in me afterall :-)

No more secrets...can you feel it coming? In your gut?
Light will spread and shine on darkness.
More and more curtains will fall, will be pushed aside, ripped off!!
That energie is rumbling in from afar...coming closer and closer, and I am soooo ready!!
Join me?

Have a great time!
Love
Inge
donderdag 7 maart 2013

March Mayhem (English)
Wow...are the enrgies not realy weird lately??
Misty melancholy, and then - literally and figuratively - the sun come out to warm us and before you know it we are back in the winter we thought we left behind.
There seems to be no ending to this reliving old stuff, old pain, 'mistakes' from our past
Letting go, embracing, placing en starting again.

Alas...to heal old pain, you have to feel the pain. That goes hand in hand, but fortunatly, the pain you relive is equal to the gain of the forward movement that follows.
The past week, en the days to come is thát what has been provided for us; a place to transform pain, to get unstuck, to go deep inside. A time for your innermost, a time for facing, recognize and forging (yourself).
Take advantage of this having the wind at your back...


In a few days we will experience a whole different kind of energy, a new wave to ride and surrender to.
This will be tangible around the 13th. Suddenly you find yourself moving again, you will remeber how to create ('cause thats seemed almost impossible the past week) and it will make you want to move forward again!
Light, air, breath!

On the 20th another change is in the air, brought to us by the equinox...kind of a new year, time to celebrate new beginnings, put resolutions into actions, have vague ideas turn into reality.
Between the 13th and the 28th it will be most important to find balance. Balance inside yourself and in your life. Make sure you rest and relax abundantly, make sure you eat healthy foods.
Why is that important?
Well...as slow and dense and misty march began...as tempestuous it will end!
We will go into a time where everything is possible, and things will develope with fire and fury!!
This creative force is wonderfull if you are prepared , if not, it will blow you away.
I think this periode will last till about the 10th of april, after that things will settle down again, and you can order what you have created in the storm.

So...stay in balance in this march mayhem and I will speak to you again in april!
have fun!!

Much love,
Inge


ps: great message from Lee Harris:
http://www.youtube.com/watch?v=6Obx4y4Q2J8&feature=youtu.be

Maart roert zijn Staart (Nederlands)Zo...wat is de energie toch ráár momenteel!
Mistig en melancholisch...dan weer - letterlijk en figuurlijk - een zonnetje tussendoor, om vervolgens weer terug te belanden in een winter waarvan we dachten dat we die nou wel achter de rug hadden!
Er lijkt geen einde te komen aan het herkauwen van ouwe zooi, oude pijn en 'fouten' uit ons verleden.
Loslaten, omhelzen, plaats geven en opnieuw bepalen...


Helaas...om oude pijn te helen, zul je em moeten voelen. Dat gaat hand in hand, maar gelukkig is de pijn die je herleeft ook evenredig aan de vooruitgang die erop volgt.
De afgelopen week, en de komende paar dagen, is dát wat ons gegeven is; een plaats om wederom pijn te transformeren, om los te komen als je vast zit, om diep naar binnen te gaan om te helen. Een tijd van innerlijk, een periode van onder ogen zien, erkennen en (jezelf) vergeven.
Maak gebruik van deze wind in de rug..Nog een paar dagen...en dan breekt er weer een hele nieuwe periode aan, komt er weer een nieuwe golf om je aan over te geven. Rond de 13e zal deze voelbaar zijn. Je komt ineens weer van je plaats, je weet ineens weer hoe je zaken kunt creëren (wat de afgelopen week bijna onmogelijk leek) en dat maakt dat je er ook weer zin in krijgt.
Licht, lucht, adem!

De 20e is het de lente zonnewende..wederom een belangrijk moment. Equinoxen zijn altijd een soort nieuwjaar, een tijd om te vieren dat je een nieuwe start kunt maken, goede voornemens kunt gaan omzetten in daden, dat je vage ideeën concreter worden.
Tussen de 13e en de 28e is een heel goede tijd om te zorgen voor balans. Zorg voor een balans in jezelf en in je leven. Zorg dat je aan voldoende rust en ontspanning toe komt, eet extra gezond.
Waarom dat belangrijk is?
Nou...zo traag en opgesloten en mistig als maart is begonnen...zo stormachtig zal het eindigen!
Er zal een periode aanbreken waarin alles mogelijk is en alles zich in een razend tempo zal aandienen.
Dat is een enorme scheppingskracht, maar als je er niet op voorbereid bent, kan het je ook helemaal omver blazen.
Naar mijn gevoel duurt deze periode ongeveer tot 10 april....daarna komen we in een iets rustiger vaarwater en kun je gaan ordenen wat je allemaal hebt gecreëerd.
Dus...maart roert zijn staart, ik spreek je weer in het rustige vaarwater van april!
Ik wens je veel balans en vooral veel plezier!!
Liefs
Inge

ps: mooie boodschap van Lee Harris:
http://www.youtube.com/watch?v=6Obx4y4Q2J8&feature=youtu.be