woensdag 6 februari 2013

Volwassen Worden (Nederlands)

Na een relatief kalme maand januari (behalve voor onze Australische vrienden) - waarin velen van ons lekker doorsurfen op de golf van 21-12 - is februari nu gekomen om ons te laten wankelen. (om te kukelen?)
Dit wankelen (kukelen) heeft een zeer lichamelijk effect op velen van ons. Hoofdpijn komt veel voor, druk op de slapen en binnenin je hoofd. (soms lijkt de pijn rond te wandelen) Ook delen die aan het hoofd zitten; oren, neus en keel.
Veel mensen hebben griep, en door de rare energie├źn, krijg je een rare lijst met symptomen. 


Iets anders dat speelt (zoals je ongetwijfeld weet) is ons nachtleven...ons slapende nachtleven.
We lijken duizend dromen in een keer te dromen en allemaal tegelijk! Enge dromen, grappige, het soort dat je kunt onthouden en die waar je maar geen grip op krijgt.
Kennelijk gebeurd er van binnen nogal wat met ons!
Als het teveel is, vraag dan voor je gaat slapen, zet de intentie, om het rustig aan te doen. En doe gedurende de dag zo vaak mogelijk een power-nap. (slaapje)
Aan de andere kant zal het je allemaal veel power geven, vol energie en lijk je niet moe te krijgen! je kunt bergen verzetten!
Geniet daarvan!

Door al dat shiften, aanpassen, bijschaven, zijn we vaak uit ons centrum. Uit balans..zoekende naar balans.
Daar kun je knap duizelig van worden..en als het vaak gebeurd, kun je er zelfs misselijk van zijn.
Sluit dan je ogen en kies ervoor om in je centrum te zijn. Kies voor balans...dwing het af!

Okee...wat is nou eigenlijk die grote aanpassing en verandering?

Nou, als je het mij vraagt - en dat doe je door dit te lezen - gaat het om volwassen worden.
Wij - als soort - zijn volwassen aan het worden. We zijn er klaar voor om verantwoordelijk te zijn, in onze kracht te staan.
En ja, er is veel verwarring over innerlijke kracht en brute kracht.
(in het Engels is dat power tegenover force, waar het woord forceren dus al in zit)
Het is niet moeilijk, brute kracht (force) komt voort uit angst, innerlijke kracht (power) komt voort uit liefde.
Elke beslissing die ooit is genomen gebasserd op liefde, was een goede beslissing.
Het is helemaal niet altijd zo makkelijk om daar het juiste onderscheid te maken, wat is liefde, wat is angst..
En dat is waar we volwassen aan het worden zijn.

Om daar helder en duidelijk in te zijn, moeten we ons ontdoen van bagage.
We hebben allemaal een enorme tas met dingen die 'men' ons vertelde en die we hebben aangenomen als waarheid.
''niet goed genoeg, niet slim genoeg, niet dun genoeg, te klein, te stom, te langzaam, te dom'' enz enz...
We hebben dat allemaal meegenomen omdat we dachten dat deze mensen het over ons hadden, terwijl het natuurlijk alleen iets over henzelf zegt.
Dat is geen liefde...dat is angst.
We geloofden het, namen het mee, hielden het bij ons zodat we niet volwassen hoefden te worden...te stom zijn leek makkelijker...
Dat is geen zelf-liefde..dat is je verstoppen in je angst.

Nu is het dus tijd om die comfort-zone te verlaten.
Achter te laten wat 'zij'  tegen je hebben gezegd.
Dat lijkt simpel...maar is het niet...het is naakt.
Als je hele verhaaltje wegvalt is dat heel eng...want dan heb je geen excuus meer, geen verstop-plek meer..Het gaat allemaal om jou. Stap in je kracht. wees overal verantwoordelijk voor.
Misschien is dat waar we hoofdpijn van hebben?


Houd van jezelf!
Veel plezier!!!!

Inge
Growing Pains (English)

After a relatively calm januari (not so much for our friends 'down under') - a lot of us happily surfing the wave of the 21-12 - now februari has come and is ratteling our chains. (yanking them?)
The ratteling (yanking) is effecting a lot of us physically. Headaches are most common, pressure on the tempels and inside the head. (sometimes the pain seems to be moving around in the head) Also parts connected to the head are drawn in...ears, nose, throats.
Lots of people also have the flue, and because of the weird energies, the symptoms make for a stange list of complaints.Another thing that is happening (as you probably know) is our nighttime life...the sleeping kind.
We seem to be dreaming a thousand dreams all at once every night! Really scary dreams, funny ones, the ones you remember and the ones you just can not grasp.
We are obviously dealing with a lot of changes inside ourselves.
If its too much, then ask before you go to sleep, set your intention to take it easy on yourself. And during the day..take little powernaps whenever you can.
On the other hand, all this will make you feel powerful, energised and in these moments you just can't seem to get tired at all! Mountains can be moved!
Enjoy that!

Because of all the shifting and adjusting and tweeking, we seem to be off centre a lot. Off balance...or looking for that balance. This can cause dizzy spells. If this happens a lot, you can even feel nauseus because of it. Close your eyes and choose to be in the centre. Claim your balance. Command it.

So, what is this big change in us that is happening?
Well...if you ask me - and you kinda do by reading this - it is about growing up.
We - as a species - are starting to grow up. We are ready to be responsible, and stand in our power.
And yes, there is much confusion about power versus force.
Its not hard though; force is fear based, power is based on love.
Every decision ever made that was based on love..is the right one.
The tricky thing is to differenciate between the two...love and fear. That seems easy, but its not.
And that is the growing up we are doing.

In order to be perfectly clear about this, we need to loose our bagage.
We all carry around this huge bag of things we have been told and we took on as truth.
''not good enoug, not smart enough, not thin enough, too short, stupid, slow, dumb'' etc etc...
We took all of that with us, because we believed these people were talking about us, when ofcourse this only said something about them.
Thats not love..thats fear.
We believed it, took it with us, and kept it with us, so we did not have to grow up...being stupid, not good enough was easier.
Thats not self-love...thats hiding in your fears.

Well..its time to leave that comfortzone.
To leave all of what ' they'  told you behind.
And it seems easy...but its not...its going naked.
Being stripped of your story is scary as heck...because there is no excuse, no story to hide behind.

It is all about you. About standing in your power. Being responsible for everything.
Maby thats whats giving us this headache?

Love yourself!
EnJOY!!!

Inge