zondag 25 november 2012

Outward....not Inward (English)

If I feel it, you must be feeling it too; time to shine your light outward, and not pick up all the darkness that is to be found anywhere.
A lot of us (empaths) have done that in the past...mopping up some darkness here and there, transform it and you were on your merry way again...right?

There is an awfull lot of transforming going on at this moment, and that brings out a lot of darkness too.
Nothing wrong with that, darkness is just the companion of light.
Its a good thing to be consciouss of...just don't try to change it...don't try to resolve it.
(and oooh are we good at that!)
Its not your job, and it will bring you down.

You - being the lightworker you are - are not responsible for transforming darkness into light.
You are only responsible for being the brightest light that you can be!!
Stay focussed on yourself, be the best you that you can be...and give your own darkness space to breathe aswell.

For when you are aware of the 'goings on', if you stay consciouss, if you keep your clarity about all of it, you will change the world.
Stay in trust.
Be love.
Be LIGHT!!

Love
Inge

Naar buiten...niet naar Binnen! (Nederlands)

Als ik het voel, dan voel jij het ook; het is tijd om je licht te laten schijnen...naar buiten, en niet om alle duisternis om je heen op te pikken.
Veel van ons, empathische mensen, hebben dat in het verleden vaak gedaan...hier en daar wat duisternis opdweilen, transformeren, om weer fluitend je weg te vervolgen..toch?

Er wordt momenteel echt héél veel getransformeerd nu, en daardoor komt er een hoop duisternis los.
Niks mis mee, duisternis is niets meer dan de partner van het licht.
Maar het is heel belangrijk om je bewust te zijn...probeer het niet te veranderen...niet op te lossen.
(want oh wat zijn we daar goed in)
Het is niet jouw taak, het zal je alleen maar meetrekken..

Jij - lichtwerker die je bent - ben niet verantwoordelijk voor de transformatie van duisternis naar licht.
Je bent alléén verantwoordelijk voor het zo fel mogelijk laten schijnen van jouw licht!!
Blijf gefocussed op jezelf, wees de beste jij die je kunt zijn...en geef ook je eigen duisternis ruimte om te ademen.

Als je je bewust bent van wat er speelt, blijf alert, houd vast aan je helderheid, dan verander je de wereld.
Blijf vertrouwen.
Wees liefde.
Wees LICHT!

Liefs,
Inge
donderdag 22 november 2012

Nieuwe Sokken (Nederlands)

Mijn 14 jarige zoon groeit heel snel.
Nog maar kort geleden hadden we dezelfde maat schoenen en nu is hij echt bigfoot aan het worden, net als zijn vader. Grotere voeten betekent grotere schoenen, je kunt niet rondlopen in schoenen die te klein zijn. Dat doet pijn.
Gek genoeg vervangen we zijn sokken niet net zo vaak. Sokken kun je uit rekken...dus hij draagt ze veel te lang....rekkend tot de rek eruit is.

Dat is precies wat er met ons allemaal aan het gebeuren is...we groeien.
Ons voelend vermogen neemt toe, we lijken meer en meer te voelen. Niet alleen onze eigen gevoelens, maar ook de gevoelens van anderen. Als het je nog niet was opgevallen, neem maar eens de bus en check hoe je je voelt voor je instapt...en check nog eens je gevoel als je uitstapt.
Je hebt dan ongetwijfeld emoties van anderen meegenomen, gedachten..en dat is niet altijd een fijne ervaring.
Wat betekent dit nu voor ons?

Nou, probeer je heel bewust te zijn dat dit speelt. En dat je niet alleen de gevoelens van anderen oppikt, maar anderen ook die van jou!
Als je in die bus zit, en je bent geïrriteerd of maakt je zorgen, anderen pikken die irritatie en zorgen dan dus ook op. Het is dus belangrijk dat je deze bij je houdt....intentie is heel belangrijk. Je kunt je bijvoorbeeld in een grote luchtbel voorstellen...en maak er een mooie van :-)
Het betekent ook dat je de mogelijkheid hebt om je licht te verspreiden, je liefdevolle gedachten. Een manier om dat te doen is harten verbinden. Ik doe dat al jaren, het is een geheim pleziertje.
Denk aan een rood koord dat uit je hart komt en verbind dat met het hart van een ander....dan verbind je dat hart weer met het volgende enzovoorts.
Je zult merken dat het werkt...de sfeer wordt er zachter van.

Iets anders waar we goed op moeten letten is onze kinderen. Zij pikken de emoties ban anderen nog sneller op en ze hebben minder filters dan wij hebben. Het is heel belangrijk om ze dat uit te leggen, dat niet alles dat ze voelen van hen is.
Het is niet nodig om daar uitvoerig over te praten, zij weten het wel, voor hen is dit heel natuurlijk. Geef er gewoon woorden aan...erken wat ze voelen.


Er is natuurlijk ook een schaduwkant aan dit alles. (er is geen licht zonder duisternis en geen duisternis zonder licht) 
Wat er gebeurd is heel moeilijk voor sommigen, ze zijn bang, en als mensen bang zijn dan slaan ze om zich heen. Ook hun gevoelens zijn niet meer zo begrensd...ze lekken als het ware weg...en dan doen ze wat er in ze opkomt, zonder nadenken, zonder remmingen, zonder zich in te houden.
Dat maakt het dus nóg belangrijker dat jij je verantwoordelijkheid wel neemt en je licht zo fel mogelijk laat schijnen. Hoe feller jij straalt, hoe meer de duisternis moet wijken.
Wees de liefde, wéés het licht!

De afgelopen dagen zijn er een heleboel medium krachtige zonnevlammen geweest, die onze emoties nog intenser maken, alles nóg meer vergroten.
En het is nog niet voorbij...er is een grote zonnevlek en het ziet ernaar uit dat deze ook de komende week flink actief zal zijn.
Wees je daar dus nóg bewuster van!

De groei van ons bewustzijn is als de groei van voeten...soms heb je gewoon nieuwe schoenen nodig..de verpakking aanpassen, nieuwe parameters. dan doet het minder pijn.
En...vergeet niet om ook af en toe nieuwe sokken te kopen...de rek daarvan is ook maar beperkt..zorg dat je zacht bent voor jezelf, lekker warm en comfortabel. Dat verdien je!

Inge

New Socks (English)

My fourteen year old son is growing fast.
Just a short while ago our feet were the same size and now he is turning into bigfoot like his dad. Bigger feet, means bigger shoes, can't let him walk around in shoes that are too small. That hurts.
Funny thingh though that we do not replace his socks as often. Socks can be streched out...so..he wears them way too long...stretched to the max..

Its kinda what is happening to us too...we are growing.
Our feeling ability is increasing, we seem to feel more and more. Not just our own feelings, but also the feelings of others. If you hadn't noticed...take a bus and check your state of beeing (state of feeling) before the ride and check it again after the ride.
You will have picked up emotions, thoughts of others, and thats not always a positive experience.
What does this mean?

Well, you should really be aware of this in yourself, not just of the picking up of the feeling of others, but also that others are picking up yours!
When you ride that bus, and you're agitated or worried, other will pick up that agitation and your worries.
So its important to keep those to yourself...intention will do the trick. You could for example create a bubble around you. make it a beautifull one :-)
It also means that you have the power to spread your light, your loving thoughts. One way to do that is connecting hearts. Its a thing I have done for years and its kinda my secret pleasure.
Think of a red chord that comes from your heart, and connect that to another persons heart, then connect their heart to the next person and so on. You will feel it..it works, it mellows people out...

Another thing we should be paying attention to is our children. They pick up the emotions of others even faster and with even less filters then we do. Its very important to explain this to them, that not everything they feel is theirs. No need to go into it extensively, they know, for them this is a natural thing. Just put it into words for them....acknowledge what they feel.

There is also the negative side to all of this. (ofcourse, there's no light without dark and no dark without light)
All this feeling is confusing for some, its scary and when people are scared, they lash out.
Their feeling is not as contained as it was...its like they are leaking out....and do whatever comes to mind without thinking. No boundries..no inhibitions...
So that makes it even more important to take responsibility to shine your light. The brighter you shine, the less darkness there is.
Be the love, be the light!

The past few days we had lots of medium size sunflares, intensifying our emotions, enlarging everything even more. And its not over yet...there's a huge sunspot and it looks like its will remain quit active the coming week.
So, be even more aware!

The growth of awareness is like the growth of feet...it needs a new shoes now and then....a new container, new parameters. (you'll hurt less)
And...don't forget the new socks, they can only stretch sofar and then you need new ones.....make it warm, soft and comfortable for yourself. You deserve it.

Inge


maandag 19 november 2012

Afgelopen en Komende Weken (Nederlands)

Het heeft ruim een maand geduurd sinds ik hier iets heb geschreven. Niet omdat er niets gebeurde, maar alles gebeurde zo snel dat tegen de tijd ik iets zou hebben geschreven het al oud nieuws was.
De dingen lijken zomaar te veranderen voor onze ogen, en zodra ze veranderd zijn, lagen ze al achter ons..bijna vergeten.
Voor velen was het een feestje dat weken duurde, de ene prachtige verandering na de andere, voor anderen was het hard werken om het tempo bij te benen, en anderen hielden dat tempo soms echt niet bij.

Het resultaat was werkelijke veranderingen in ons leven; relaties, leefsituaties veranderden. Werk, ideeën, creatie..en ziek zijn.
Alles leek weer een kakafonie, een chaos...verkiezingen werden gewonnen (en verloren) ..het leven is zo anders dan een aantal  maanden geleden in vele opzichten!

Laten we het even over het fysieke hebben, zodat je weet dat je daar - wederom - niet alleen in staat.
We zijn zo veranderd, hebben zoveel verleden achter ons gelaten...pijnlijke, frustrerende, het soort dat er voor zorgt dat je maar niet vooruit komt, correct?
Maar er zijn ook delen die niet helemaal loskwamen en die vast kwamen te zitten in ons lichaam. Het resultaat was bobbels en knobbels, abscessen en pukkels. Het wil doorbreken..maar het kan zijn weg naar buiten niet vinden.
Ook in mijn persoonlijke omgeving waren een aantal mensen die rondliepen met angst voor kanker door die gezwellen, maar het bleken steeds slechts bobbels en knobbels.

Een andere kwaal die zich overal laat zien is keelontsteking en bronchitis. Ik zelf heb er nu voor de derde keer last van in een paar weken, he blijft maar terug komen. Keel, keelchackra...heeft te maken met je spraak..zeggen wat nodig is, je waarheid spreken. Niet verstoppen achter zwijgzaamheid en/of denk na voor je spreekt?


Het ziet er naar uit dat we weer een cyclus hebben voltooid (binnen de grote cyclus die ons naar 21-12 leidt) van opruimen, en werkelijke diepgaande verandering.
Op dertien november hadden we de nieuwe maan, een zonsverduistering en na een lange tijd van relatieve rust, waren de solarflares (zonnevlammen) ook intens die dag. (op die dag waren het er elf, met een paar grote M-klasse flares, bijna x-flares) En sinds die dag een gestage stroom van flares, medium in sterkte...het tij is weer aan het opbouwen. En dat is ook zo volgens Spaceweather.
Mijn hart lijkt met een ongewone intensiteit te kloppen de afgelopen dagen, ik voel dat we weer een hele nieuwe cyclus van diepe verandering tegemoet gaan.
En omdat we heel veel verleden al hebben 'geshift', hebben veranderd zal de nieuwe golf van verandering vooral het NU aanraken.
We krijgen de kans aangereikt om te worden wie we werkelijk zijn...om onszelf opnieuw uit te vinden.
Ben je er klaar voor om jezelf te verrassen? Klaar om verrast te worden?

Wie was je toen je klein was? Wat waren je dromen? Je waarden? Je verlangens?
Hoe zag je de wereld, en hoe zag je jezelf in deze wereld?
Wat wil jij?
Ja, het is prachtig om te worden wie je bent..om het eruit te halen..maar natuurlijk gaat dat ook botsingen opleveren. Want als je iets wilt...dan moet je er om vragen...er voor werken, en vechten!


Dus..weer een golf van verandering, weer zal de spanning zich opbouwen en zich ontladen, alles voortgaand naar 21-12, de dag dat de weegschaal zijn evenwicht bereikt.
- het is als een berg oplopen (af en toe een paar stappen terug glijden, struikelen, vallen maar altijd weer opstaan) en 21 december bereiken we de top van de berg.
Aan de andere kant van de top, is de berg gewoon nog steeds de berg, maar nu zullen we naar beneden lopen, het tij is dan met ons...als fietsen met de wind in de rug, óp naar het volgende leerproces! - 
We worden voortgestuwd door allerlei energieën...laat komen wat er komt. Het is allemaal goed. 

De golf die ons nu meevoert zal zeker duren tot eind november voor we het laatste stukje naar de top gaan beklimmen die ons zal leiden naar 21-12.
Hou je me op de hoogte van jouw reis?
Dank je wel.

Inge

ps: Voor de Nederlandse lezers, op 20 en 21 december geeft Krijn Koetsveld een workshop in Drenthe. Heb je zin om dat laatste stukje naar de top van de berg samen te lopen? Dat kan, er is nog plaats!
http://kosmosnu.moonfruit.com/Past Weeks and Weeks Ahead (English)

It has been a full month since I wrote something here. Not because nothing happened, but because it seemed that everything that happened passed by so fast, that writing it down would only bring you old news.
Things seemed to shift right before our eyes, and as soon as they had shifted, they were way behind us...almost forgotten.
For a lot of us that was like a party that just seemed to last for weeks, one great change after the other, for some its been hard work to keep up with the pace, and some of us lost the pace some of the time.

This resulted in major changes in our lives; relationships changed, living situations changed, work, ideas, creation...and becoming ill.
Everything seems to have been in an uproar, an upheavel...elections were won (and lost for others) ....life is just different from a few months back in so many ways!

Lets talk about the physical stuff for a moment so you know - again - you are not alone in this.
We have shifted so much, let go of so many pasts...painfull ones, frustrating ones, the ones that have been holding you back...right?
But some of it somehow got stuck in our physical bodies, and that resulted in bumps, lumps, abscesses and pimpels. Its wants to break out...but it just can't make it out all the way yet..
Even in my own world a lot of people have been walking around with fear of having cancer because of the bumpb and lumps...but it all turned out to be ..well, just bumps and lumps.

Another ailment that seems to be common is angina and bronchitis. Personally I have been through those three times the past few weeks, and its still lingering. Throat, throatchackra...has to do with speech...saying what you need to say, speak your thruth. Don't hide behind your silence and/or think before you speak?

We seem to have completed a cycle (within the big cycle that leads us to 21-12) of clearing out, and real, deep change.
The thirteenth of november we had this new moon and solareclips, and after a long period of relative quiet, the solarflares were intens too on that day. (On that day we had eleven of em, with one or two big M-flares, almost becoming X-class flares). And since that day we have had a steady flow of them, medium in size....like the tide is building up again. And it is according to spaceweather.
My heart seems to be beating with unusual intensity the past few days...I feel like we are going to start a whole new cycle again of deep change.
And since we have shifted so much of our past, the changes will probably effect the NOW.
We are being offered a chance to really come out as the people we truely are.To reinvent ourselves.
Are you ready to surprise yourself? To be surprised?

Who were you as a child? What were your dreams? Your values? Your desires?
How did you see the world, how did you see you in this world?
What do you want?

Yes, its beautifull to become who we are...to let it all out...but ofcourse this will also bring forth clashes.
Because if you want something, you might have to ask for it....work for it, fight for it!

So, we are on another wave of change, another build-up and release...all moving towards 21-12-12, the date that will tip the scales.
 - Its like walking up the mountain, (sliding back a few steps now and then...tripping, falling, but always getting up again) and december 21st we reach the top of the mountain.
On the other side of the top is going to be the same mountain, but we will be walking down the mountain the, like the tide will be with us...riding our bikes with the wind in our backs, ón to the next lessons! - 
We will be nudged along by all kinds of energies, just go with it..let come as it comes. Its all good.

The flow we are in now will last for at least the end of november before we start the final part of our journey leading to 21-12.
Please keep me posted on your journey.
Thank you.

Inge