donderdag 19 januari 2012

ps (English ánd Nederlands)

Just read that we had a M-class flare today (thats like a medium in intensity) but its duration was extreme and its its CME, the wind is directed at us...now we have a choice, we can either dig our heels in to fight it, or we can make good use of this energy.
See, its not terrible intens, but it kinda speads itself...so its good stuff to practice on...go with it...love it...shine your light, have it assist you in shifting bigtime this weekend!!

LOVE!
LIGHT!


Ik lees net dat er vandaag (vanmiddag) een M-klasse zonnevlam was (zeg maar medium in intensiteit) maar het duurde erg lang en de uitstoot, de wind, komt op de aarde af ...nu hebben we de keuze, je kunt je schrap zetten en tegen de wind inleunen, of je kunt deze energie gebruiken.
Kijk..het is dus niet heel intens, het is verspreid...dus heel geschikt om mee te oefenen...ga er in mee...voel de liefde...schijn je licht, en laat het je hulp zijn om dit weekend te shiften.

LIEFDE!
LICHT!


Inge


Geen opmerkingen:

Een reactie posten